ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
Hangi işler devredilir
F&M portföyünde markalı işletmeleri devredenlerin bilgileri bulunur. Zarar eden veya kar etmesi mümkün olmayan işletmeler F&M portföyüne giremez. Genel bilgileri sitemizde duyururuz, marka belirtmeyiz, devri gizlilik içinde gerçekleştiririz. Sadece faaliyette olan değil, AVM lerde yeni açılacak franchise işletmeleri, boş dükkanları, komple devreden zincirleri, devredilen distribütörlükleri de portföyümüze alırız.
 
F&M hangi devirlere aracılık etmez
Bazı işletmeler kar edemediği ve edemeyeceği için sahibi devreder. Yer yanlıştır, iş yanlıştır, ürün kötüdür, fiyat yüksektir, müşteri kaçmıştır, vb. F&M temsilcileri perakendeyi bilir, kar etme şansı olmayan işletmeleri portföyüne almaz. Buna karşın boş olarak hava parasıyla devralınıp başka iş yapılmasını önerebilir.
Bazı işletmeler az veya çok kar eder, ancak kar, işletmecinin becerisine, rakiplerin zayıf olmasına, bahçe kullanımına izin verilmesine vb. bağlıdır. F&M temsilcileri kimin, hangi işi, hangi koşullarda, nasıl yönetebileceği konusunda uzmandır. Devralmak isteyen girişimcinin kazanacağına inanmazsa yeri önermez.
 
İşler neden devredilir
Devir nedenleri arasında sık raslananlar şunlardır:
  • franchise veren markanın ve zincirin yönetimine odaklanmak için kendi yerlerini franchise veriyordur
  • franchise veren kendi yerini karlı işletiyordur, toplu para kazanmak için franchise veriyordur
  • franchise veren kendi yerini verimsiz yönetiyor, franchise alan başında durup kar edeceği için franchise veriyordur
  • franchise alan aynı işi başka yerde yapmak istiyordur, yerini satıp yenisini kuracaktır
  • franchise alan yaptığı işi bırakıp başka sektöre geçmek istiyordur
  • franchise alan ucuza kurup, kara geçirip, pahalıya devrederek kar etmek istiyordur
  • franchise alan işin kendisine uygun olmadığını anlamıştır, işten sıkılmıştır, çekilmek istiyordur
  • franchise alan işten beklediği karı bulamamıştır, mevcut karla yetinecek birine devretmek istiyordur
  • franchise alan işin gereklerini yerine getirememiştir, merkezle ilişkileri bozulmuştur, sistemden çıkması gerekiyordur
Franchise verenler yeri ve işletmeciyi özenle seçer, zarar nedeniyle kapanma düşüktür. Ancak çeşitli nedenlerle sürekli devredenler olur. İşletmenin kolay devredilebilmesi, franchise sisteminin avantajıdır. Franchise veren az kazanan bir bayiyi sistemde tutmaktansa çok kazanacak birinin devralmasını ister. Devreden zarar ederken devralanın kar ettiği çok örnekler vardır.
 
1 yanlış 3 doğruyu götürür
Devir alırken dikkat edilmesi gereken 3 doğru vardır. Doğru fırsat, Doğru bilgi, doğru fiyat.
Her devir bir fırsat değildir. Bir kısmı tuzaktır, zarar eden süsleyip satma peşindedir. Bir kısmı az karlıdır, girdiğine değmez. Bir kısmı ilk bakışta görünmeyen riskler içerir, içine girince anlaşılır.
Devir kararı için gereken bilgi, sadece ciro-kira-kar ile sınırlı değildir. İşin gerektirdiği uzmanlık, sektörel riskler, yer veya AVM ile ilgili riskler, personele bağımlılık, tedarik zorluğu, çalışma süreleri, çalışanların ve müşterilerin suistimal etme riski, işe yönelik izin, yasak, ruhsat gibi zorunluluklar, işin karlılığını doğrudan etkiler.
Her devir kendine özel koşullar içerir. Emsal fiyat olmaz. Benzer yerlerin fiyatı ancak fikir verebilir, fiyat alıcının koşullarına ve satıcının durumuna göre kişiden kişiye, günden güne değişir. Doğru fiyatı belirlemek için hem teknik analiz, hem pazarlık yeteneği gerekir.
F&M devirlerde doğru fırsatları, doğru bilgileri, doğru fiyatları sunar. Ancak bu yetmez. Her girişimci her işi beceremez, karlı çalıştıramaz. Her girişimcinin kendi doğrusu, kendisi için doğru seçimi yapmasıdır. 1 yanlış 3 doğruyu götürür.
 
Franchise verenin rolü nedir
Devir her zaman franchise verenin onayına bağlıdır. Franchise alan her istediği kişiye devredemez. Franchise ailesine kimin katılacağını belirlemek franchise verenin hakkı ve markayı korumak adına görevidir.
İşletmenin yeri iyiyse, karlı çalışıyorsa, cirosu yüksekse, müşterisi memnunsa, devir bedeli maliyetin üzerine çıkar, devreden kar eder. Bu durumda franchise verenler bazen devredenden bir bedel alırlar veya devralandan franchise giriş bedeli alırlar. İşletme zarardaysa, devreden maliyetinin altında bir fiyata bırakır, franchise verenler markanın zarar görmemesi hatırına yeniden franchise giriş bedeli istemeyebilirler. Ancak bu uygulamanın bir kuralı yoktur, duruma göre değişir.
F&M nin aracı olduğu devirlerde, önce devralacak kişinin markanın aradığı kriterlere uygun olup olmadığı araştırılır, uygunsa devredenle görüştürür, anlaşırsa devir franchise verenin onayına sunulur. F&M temsilcileri devralanı bir markaya yönlendirmez, kendisi için en hayırlı kararı vermesini ister.
 
F&M Devir prosedürü nasıl işler
Satıcı tanımadığı alıcıya işletmesinin sırlarını vermek istemiyor, Alıcı gelirini, zahmetini, karını, riskini görmediği işi almak istemiyor, iş tıkanıyor. Bu tıkanmayı 3 aşamalı F&M devir prosedürü ile açıklık ve güven ortamı sağlayarak aşıyoruz.
 
Piyasa devir yöntemi
Satıcı yönlendirici bilgi verir
F&M Devir prosedürü
F&M yorumlu bilgi verir
1- BİLGİ
Alıcı işletmeyi görür, yüzeysel inceler
Satıcıdan ticari bilgileri alır
1- BİLGİ
Alıcı gizlilik anlaşması yapar
F&M den onaylı ticari bilgi ve yorum alır
2-  PAZARLIK + SATINALMA
Alıcı işi cazip bulursa pazarlık eder
Devir alır, bedelini öder, işin başına geçer
2-  PAZARLIK
Alıcı işi cazip bulursa Satıcıyla pazarlık eder
Niyet anlaşması yapar
3-   İNCELEME
İşletmenin başında performansını görür
Verilen bilgiler yanlışsa geri dönemez
3- İNCELEME + SATINALMA
Alıcı işletmeyi detaylı inceler, performansını görür
Verilen bilgiler doğruysa devir alır, yanlışsa almaz
 
F&M devir bilgilerini nasıl inceler
İşletmeyi inceleyen F&M temsilcisi kendi görüşlerini Devir Göstergesi ile belirtir. Devir göstergesi sadece ilgilenen adaylara yorumlanır, nedenleriyle anlatılır. Alıcı isterse F&M olarak konuda uzman temsilcilerimiz eliyle devir analizi yapıyor, işletmenin karlılığını ve risklerini ölçüyor ve raporluyoruz.
KOLAYLIK göstergesi, işletmenin yönetiminin ne kadar az uzmanlık gerektirdiğini ve işin dışından gelen birinin işe ne kadar kolay hakim olabileceğini gösterir.
KARLILIK göstergesi, yatırım miktarına göre işletmenin karlılığını değerlendirir.
DESTEK göstergesi, marka sahibinin işletmeciye sunduğu desteğin etkinliğini gösterir.
YATIRIM ARALIĞI sitede belirtilen 50-100-150-200 bin $ ve üzeri yatırım miktarıdır.
 
 
Devir fiyatı nasıl belirlenir
Çalışan bir franchise işletme devredilirken fiyat üç faktöre bağlıdır, 1) kar 2) risk 3) piyasa. 
İşletmenin kaça kurulduğu, ne ciro yaptığı değil, ne süreyle ne kazanacağı önemlidir. Devralan para kazanma ümidini ve fırsatını satın alır. Devir bedeli genelde işletmenin karı birkaç yılla çarpılarak bulunur.
1) Kar ölçülebilir bir büyüklüktür. Ancak görünen kar bilgisi ile yetinilmez, detaylı olarak incelenmelidir. İşletmeci karını ölçmüyor ve bilmiyor olabilir. Devreden alıcıya bilerek yanlış beyan ediyor olabilir. Hırsızlık veya verimsizlik gibi nedenlerle gerçek karını bilmiyor olabilir.

2) Risk ölçülemez, tahmin edilir.  İşletmenin gelecekteki başarısını riske sokan etmenler genelde şunlardır. Marka zayıfsa rakipleri karşısında ezilir. Mal sahibi kiracıyı tahliye eder. Bulunduğu bina yıkılıp yenilenir. Bahçe, kaldırım kullanım izni iptal edilir.Franchise veren sistemi kötü yönetir. İşin gerektirdiği özel beceriler işletmecide veya çalışanlarında olmaz. Risk, uzmanların araştırması ve yorumlaması ile tanımlanır.
3) Piyasa iyiyse, yani ekonomi canlı, faiz düşük, kredi bol, girişimciler istekli olur, talep artarsa fiyat artar. Piyasa durgun, dükkanlar boş, girişimciler isteksizdir, talep düşerse fiyat düşer.   
Değer bu üç faktörden hareketle hesaplanır. Riskli işletme 1-2 yıllık, normal işletme 2-3 yıllık, sağlam işletme 3-4 yıllık, güçlü markalı işletme 4-6 yıllık karı karşılığında devredilebilir. Piyasanın durumuna göre bu süreler artar veya azalır. Örneğin yılda 100.000 TL kar eden bir işletme için girişimciler işletme zayıfsa 100-150.000 TL, sıradansa 200-300.000 TL, tanınmışsa 250-350.000 TL, güçlü markasıyla 400-600.000 TL ödemeye istekli olurlar. Piyasa canlıysa üst sınıra, zayıfsa alt sınıra yakın fiyat oluşur.
 
Devredenlerin sık yaptığı hatalar
Yüksek fiyat: Devreden çok yüksek bir fiyatla çıkar, ilgilenenler soğur. Hatasını anladığında fiyatı iner ama müşteri kalmamıştır. Eski müşterilere fiyatın indiğini bildirmek satış getirmez, alıcılar satıcının sıkıştığını düşünür, fiyatın düşmesini bekler, teklif vermezler.
Düşük fiyat: Devreden razı olacağı en düşük fiyatı başta söyler. Devralan pazarlık etmek ister, daha düşük karşı tekliflerle gelir, bitecek iş salt pazarlık edilmediği için çıkmaza girer.
Farklı fiyat: Devreden farklı yerlerden gelen müşterilere farklı fiyatlar söyler. Fiyat bilgisi piyasada çok hızlı yayıldığı için alıcılar güven duymaz, aracılar çekilir ve yeri kötülerler, müşteri kalmaz.
Açık duyuru: Devrede hızlı sonuç almak için kitlelerin göreceği bir şekilde yeri ve markayı açıklayarak ilan verir. Herkesin haberi olur, yer dile düşer. Kısa sürede devredilemezse bir süre sonra elde kaldığı düşünülür. Çok iyi duyurulduğu için her alıcı kendisine gelene kadar çok kişinin gördüğünü ama almadğını düşünür, yerin fırsat olmadığı, görünmeyen bir kusuru veya mahzuru olduğu varsayılır, talibi çıkmaz.
Amatör sunum: Devreden deneyimsizdir, devralanın karşısına kendi çıkar veya deneyimsiz birini çıkaırır. Kime ne diyeceğini bilemez, soranın ne öğrenmek istediğini anlamaz, tutarsız, gereksiz, eksik bilgiler verir, nabza göre şerbet veremez. Verdiği bilgilerle alıcıya zayıf taraflarını gösterir. Güven kalmaz, alıcı çekilir.
Emlakçıya teslim: Emlak aracıları "müşterimiz var" der, bağlamak için yüksek fiyat biçer, sonra ilan verir müşteri arar. Başvuranlara emlak satar gibi yaklaşır, fiyat kırar, boş vaatler verir, güven sarsar. Alıcı karar veremez, fiyat veremez, sonuç alınamaz.
  
F&M den doğru satış teknikleri
F&M doğru fiyatı baştan belirler, pazarlık marjlarını ve ödeme opsiyonlarını bilir, gelen müşteriyi kaçırmaz, yanlış fiyatlı işe girmez.
F&M doğru duyuruyu yapar, sadece ilgililere ulaşır, marka vermez, telefonla, internettn bilgi vermez, yeri dile düşürmez.
F&M doğru sunumu yapar, rakamsal bilgiler verir, gerekirse dosya hazırlar, işletmenin devir nedenini anlatır, bilinmesi zorunlu olanı verir. Alıcının yeri incelemesine olanak tanır, istenirse ekspertiz yapar.
 
F&M den mükemmel fırsatlar
Franchise & More olarak birçok marka için franchise satarız, piyasayı biliriz, devirleri duyarız, markaların karlılığını izleriz. Devralmak isteyen girişimcilere fırsatlar sunarız. Karlı bir franchise işletme almak istiyorsanız, bize mesaj atın. Temsilcilerimiz size uygun fırsatları anlatsın. 

 

 
Nasıl devir edilir
Siz de yerinizi veya işinizi devretmek istiyorsanız bize yazın, temsilcilerimiz yerinizi incelesin, hangi koşullarda devredilebileceğini bildirsin.
Devredilen işletmeler neden devreder, devir işlemleri nasıl olur, devir bedeli nasıl belirlenir, yandaki linkten öğrenin.
Devredilecek veya kiralanacak olan yerlerin dokümantasyonu belli kurallara uyularak yapılmalıdır. Lütfen temsilcilerimize bilgi verirken bu formatı kullanın.
 
Franchise&More