ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
F&M FRANCHISE SEÇİM KRİTERLERİ
 
1) YETERLİ YATIRIM
Franchise veren sistemine emek, zaman, bilgi, deneyim, marka ve harcama olarak yeterli yatırımı yapmış olmalı ve sıradan işletmelerden belirgin şekilde farklılaşmalıdır.
 
2) FARKLI PAZAR DENEYİMİ
Franchise veren sadece bir noktada veya birbirine çok benzeyen noktalarda değil, farklı niteliklerde birçok noktada perakende işletme çalıştırmış olmalı ve sisteminin etkinliğini, markasının çekiciliğini, yer seçimi becerisini, pazarlama gücünü ortaya koymalıdır.
 
3) YAZILI DOKÜMAN
Franchise verenin çalışma usulleri, raporlama yöntemleri ve beklenmesi gereken performans kriterleri yazılı hale gelmiş, el kitabı halinde derlenmiş ve eğitimlerle kolayca aktarılabilir şekilde olmalıdır.
 
4) SÜREKLİ DESTEK
Franchise veren sisteme başlangıçta ve sonrasında verdiği eğitim, yerinde işletme danışmanlığı, düzeltici denetim, sistem geliştirme, mali ve hukuki konularda merkezden danışmanlık gibi desteklerini sürekli sunmalıdır.
 
5) BAŞARILI TANITIM
Franchise veren işletmelerin kendi bütçeleri ile kendi çevrelerinde yapacakları tanıtım ve kampanya etkinlikleri için verimli yöntemler geliştirmiş olmalı, yaptığı merkezi tanıtım ve kampanyalarda başarılı olmalı, merkezi harcamalar için fon oluşturduysa bunu makul ölçüde tutmalı, dengeli dağıtmalı ve hesabını açıklıkla vermelidir.
 
6) UYGUN TEDARİK
Gerek yatırım aşamasında, gerekse işletme süresince tedarik kolay ve uygun olmalı, zorunlu tedarik kaynaklarına bağlanan satınalma koşulları piyasadan daha ağır olmamalıdır.
 
7) MAKUL BEDEL
Franchise veren, sisteme giriş ve sürekli ödeme taleplerini haklı gösterecek bir karlılık ve yatırımın geri dönüş hesabı sunmalı, varsayımlarını sektör normallerine uygun, gerçekçi ve başka noktalarda kanıtlanmış rakamlara dayandırmalı, sonradan katıllacakların ödemelerinin önceden katılanların gelirini oluşturduğu piramit sistemi olmamalıdır.
 
8) YASAL DAYANAK
Franchise veren sisteminde kullandığı tüm marka, patent, tescillerin en azından franchise süresinin sonuna kadar tam ve kesin kullanma hakkına sahip olmalı ve bunu belgelemelidir.
 
9) TAM BİLGİ, DOĞRU SEÇİM
Franchise veren, UFRAD açıklık ilkelerine uygun davranmalı, franchise alan adayına eksik veya hatalı bilgi vererek yanlış yönlendirmemeli, başarılı olamayacak yerlere ve adaylara franchise vermemelidir.
 
10) ADİL ANLAŞMA
Franchise veren Franchise alan adayına anlaşmayı ve tüm eklerini göstermeli, sır sayılmayacak olanları incelemesi için vermeli, anlaşma vereni, alanı ve markayı dengeli şekilde korumalı, franchise alanın uyması gereken kurallar kadar franchise verenden beklenen işler de garanti edilmeli, anlaşmazlıklarda hukuk yolu engellenmemelidir.
 
Franchise&More