ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
F&M TEMSİLCİLİĞİ
 
F&M Temsilciliği hangi illerde veriliyor?
F&M Temsilciliği il bazında verilir. Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derecede öncelikli iller belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Yurt dışında ülke veya bölge bazında temsilcilikler verilmektedir.
 

Temsilcilik kategorilerinin farkı ne?
F&M Temsilcileri üç kategoride hizmet verirler. Bir ilde tam yetkili olan Bölge Temsilcisi, franchise markalıarının tanıtımı ve satışı ile coaching verme konusunda çalışan Marka Temsilcisi, F&M sistemine yatırımcı öneren Aday Temsilcisi.
 • Aday temsilcisi (AT), bir BT ye bağlı çalışan, girişimcilerle temasta olmasını sağlayan başka bir işi de olan, F&M temel eğitimini almış, girişimcileri F&M ile  temasa geçiren kişidir. Yönlendirdiği adayı F&M ye karşı temsil eder, onun aldığı hizmetleri ve kararları izler. Aday istediği zaman AT ye danışır. AT yanlış bulduğu önerileri ve uygulamaları BT ye ve F&M ye bildirir.
 • Marka temsilcisi (MT), bir BT ye bağlı olarak çalışan, F&M temel ve ileri temsilcilik eğitimlerini almış, kendisi de danışmanlık, pazarlama, eğitim ve coaching hizmetleri verebilen bir franchise uzmanıdır. Bölgesini iyi bilir, yerleri, devredenleri, girişimcileri tanır.  Girişimciler iş yapmak istedikleri sektörde uzman MT lere yönlendirilirler.
 • Bölge temsilcisi (BT), F&M ye  bağlı çalışan, bölgesindeki ofisinde F&M hizmetlerinin tamamını veren, F&M markasını ve hizmetlerini bölgesinde tanıtan ve temsil eden kişidir. Kendine bağlı MT ve AT ler bulur, eğitir ve görevlendirir. Bölgesinde verilen tüm hizmetlerin kalitesini izler ve denetler. BT, bölgesinde F&M den daha iyi tanınan, saygın, kendi ününü lekelememek için franchise alanlara yanlış yapmaya çekinen biri olmalıdır.
Her temsilci kişisel özelliklerine göre seçilir ve gereken eğitimleri alır. Tüm F&M termsilcileri yapacakları iş için tam donanımlıdır. Aday ve marka temsilcileri evden çalışabilirler. Görüşmelerini bağlı bulundukları bölge temsilcisinin ofisinden yürütebilirler. Önemli olan müşterilere verilen hizmetlerin kalitesinin tam olmasıdır.

Bölge Temsilcisi olarak işe başlayabilir miyim?
Franchise konusunda çok deneyimli ve referans sahibi değilseniz BT olarak başlayamazsınız. Bölgenizde önce Marka Temsilcisi olarak başlarsınız, siz işi ve bizi tanırsınız, biz sizi ve bölgenizi tanırız. Bir franchise sistemi kuruluşu danışmanlığını birlikte yürütürüz. Sonra Bölge Temsilcisi yetkisini alırsınız.

Marka Temsilcisi olarak yetkilerim nelerdir?

Marka temsilcisi F&M markalarını adaylara tanıtır. F&M sitesinin temsilciler bölümüne girer, üyelerle temas kurar. Eğitim verir. Denetim yapar. Uzmanlık alanına göre sistem kurma projelerinde yer alır.

Süren işimi yürüttüğüm ofisimi F&M ofisi olarak kullanabilir miyim?
BT olursanız imaj ve iş tarzı olarak bağdaşan bir ofis ise kullanabilirsiniz. MT veya AT olursanız kendi işinizin bizim işimizle ilgisi yoktur, sadece kişisel özellikleriniz ve performansınız önemlidir. F&M işleri için bilgisayar, yazıcı, internet bağlantısı, telefon, toplantı yapabileceğiniz bir masa veya oda yeterlidir.
Temsilcilik gelir ve giderleri neler?
 • Esas hizmetlerin fiyatları F&M tarafından önerilir. Her BT kendi bölgesinde kendi tercihine göre fiyatlandırma yapar. Esas hizmetlerden sağlanan kazançtan, işe katılan temsilciler katkılarına paralel olarak, önceden belirlenmiş oranlarda pay alırlar.
 • Tamamlayıcı hizmetler sistem kapsamındaki onaylı tedarikçilerden alınırsa F&M bundan gelir sağlar. Bu gelir işe dahil olan temsilciler arasında dağıtılır.
 • Gelirlerin temsilciler arasında paylaşım esasları F&M tarafınan önerilir, BT ler kendi bölgelerindeki paylaşıma kendileri karar verirler.
 • Temsilci esas hizmetler dışındaki hizmetini kendi markasıyla kendisi üretiyorsa F&M bundan herhangi bir pay talep etmez, hizmete F&M markasını ve güvencesini koymaz.
 • Her F&M temsilcisi hakettiği gelir için müşteriye, diğer temsilcilere veya F&M ye fatura keser.
 • Müşteriye fatura kesen temsilci, tahsilat ve sisteme dağıtım yükümlülüğünü de üstlenir.
 • Sistem kapsamında F&M tarafından ücretsiz verilen hizmetler, temsilciler tarafından da ücretsiz verilir.
 • BT ler bölgelerinin potansiyeline bağlı olarak F&M ye sisteme giriş bedeli öderler. Bunun karşılığında marka kullanma ve sistemden yararlanma hakkını, tüm eğitimleri ve bölge tahsisini alırlar.
 • MT ler markayı ve sistemi kullanma hakkını, temsilcilik eğitimleri alırlar. Herhangi bir giriş bedeli ödemezler.
 • Tüm BT’ler ve F&M, gelirlerinin %5'ini aylık olarak reklam fonuna aktarır ve müşterek kararla harcarlar.
 • Tüm temsilciler kendi bölgelerinde yeterli tanıtımı yaparı, bunun için gereken harcamaları  yapar ve belgelerler.
 • Temsilciler işle ilgili her türlü ofis, personel, genel gider ve tanıtım harcamalarını kendileri yaparlar.
Bu işten ne kadar para kazanabilirim?
 • Öncelikle bu işten iyi bir çevre ve itibar kazanırsınız. Temsilcilerin süren başka bir işi olmalarını istemememizin bir nedeni  de budur. Temsilcimizin agresif satışa yüklenmemesi, franchise alanın başarısını şüpheli görmesi durumunda franchise vermemesini tercih ederiz. Temsilcimizin gayretlerinin karşılığında satış komisyonu almasa bile emlak, ajans, eğitim gibi süren diğer işine müşteri kazanmasını arzu ederiz.
 • Tereddüt halinde franchise vermemek, kısa vadede gelir kaybı gibi görünse de, orta ve uzun vadede markaya ve temsilciye güvenen ve tavsiye eden bir müşteri kitlesi yaratır. Bu kitle işimizin olmazsa olmaz sermayesidir.
 • Temsilcilikte gelir biten işe ve satışa bağlıdır. Genel ortalamada bir markaya başvuran her 30 kişiden biri franchise alır. Ancak F&M olarak birçok marka pazarladığımız ve her yatırım düzeyinde alternatifleri sunduğumuz için başvuran ve görüşme  yaptığımız her 8-12 kişiden birinin aldığını görüyoruz. Prensiplerimiz gereği satış zorlamasına gidemezsiniz. Zaten böyle yaparsanız birkaç ay hızlı satıştan sonra şikayetçi yatırımcıların arttığını ve size referansla gelenlerin giderek azaldığını görürsünüz.
 • F&M temsilcisi olarak, her gün bir adayla görüşme yaparak her ay iki veya üç franchise satabilirsiniz.
 • Her bir satışın sağlayacağı geliri ve temsilciye düşecek payı F&M yetkililerinden öğrenebilirsiniz.
 • Görüştüğünüz aday sayısını artırmak için çevrenizde bu işi yaptığınızın bilinmesi, ziyaretler, eğitimler, seminerler, konuşmalar, makaleler, programlar gibi tanıtım etkinlikleri için zaman ayırmanız gerektiğini unutmamalısınız.

F&M Temsilcilerinin Niçin Başka İşi Olmalıdır?

 • Başarılı franchise zincirlerinin sırrı, doğru seçimler yapmalarıdır. Franchise alanlarını, dükkan yerlerini, tedarikçilerini, tanıtım yöntemlerini, satış fiyatlarını, kar marjlarını, marka imajlarını franchise veren belirler. Uzun vadeli düşünen marka sahipleri, bayileri, tedarikçileri, müşterileri ile birlikte kazanmayı esas alır, yavaş ama sağlıklı büyürler. Kısa vadeli çıkarları doğrultusunda yanlış seçim yapanlar hızlı büyür, başta para kazanır, sonunda mutlaka çökerler. Franchise sisteminde ipler merkezin elinde olduğu için, tüm dünyada sık karşılaşılan durum, merkezin uzun vadeli düşünmeyip yanlış seçimler yapmasıdır.
 • F&M franchise verenlere doğru seçimleri yapmayı önerir. F&M temsilcileri danışmanlık verir, sistemini kurar, anlaşmasını hazırlar, kitabını yazar, eğitimini verir, denetimini yapar, para kazanırlar.
 • Yanlış seçimlerle büyüyen, önüne gelene franchise satan, alanı batıran markaları önermez, bu şekilde kazanabileceklerii paradan vazgeçerler.
 • Franchise alanların bir kısmı detaylı araştırma yapar, eğitim, danışmanlık, analiz veya koçluk alır. F&M temsilcileri bu arayıştaki girişimcilere hizmet verir, para kazanırlar.
 • Franchise almak isteyenlerin büyük çoğunluğu hayali beklentiler yola çıkar, markaların büyüsüne kapılır, batacakları işlere talip olurlar. F&M temsilcileri bu durumlarda alıcı ısrar etse bile franchise satmaz, feci sonu öngörür, franchise satmaz, devretmez, satarak kazanacağı paradan vazgeçerler.
 • Franchise verenin de, alanın da yanlış seçimlere yatkın olduğu bir ortamda F&M Temsilcilerinin doğru seçimlerde ısrarcı olabilmesi için birçok durumda başkasının felaketine neden olarak kazanacakları paradan vazgeçebilmeleri gerekir. Bunu yapmayan franchise satıcıları kısa vadede daha çok kazanırlar, ama uzun vadede arkasında batmış girişimciler bırakarak piyasadan çekilirler.
 • Bu nedenle F&M temsilcilerinin geçimini sağladıkları başka bir işleri olması tercih edilir. F&M ile sağlanacak çevre ve prestij, diğer işi desteklemeli ve para kazandırmalıdır. Danışmalık, eğitim, emlak, reklam, insan kaynakları, iş hizmetleri gibi alanlar bu gibi işlerdir.
 • F&M temsilcileri iş ahlakıyla kendini zaman içinde kanıtlamış kişilerden seçilir. Aldıkları eğitimlerle adayların gerçek potansiyelini görür, gereken bilgileri sitede bulur, testlere erişir, araştırma ve karar tekniklerini uygular. Ancak tek geçim kaynağı franchise satmak olan bir temsilci, başaramama ihtimali olan girişimciye yanlış bir öneride bulunurken tercihini para kazanmaktan yana kullanabilir. Geçimini sağladığı başka bir işi olan temsilci, ilave kazanç sağlamaktan önce, prestijini ve süren işini kaybetmemeyi düşünür.
 • F&M yönetimi tüm temsilcilerinin işlerini izler, F&M aracılığıyla franchise alanların girişimcilik testlerini inceler, yapılan önerilerin doğruluğunu değerlendirir, gerektiğinde girişimcilerle görüşür.
 • F&M temsilcilik sisteminde ahlaklı olmak, insaflı davranmak, eğitim almak, denetim yapmak yer alır, ancak bununla yetinilmez, F&M temsilcilerinin düzenli gelir sağladıklar konuyla ilgili başka bir işleri olması tercih edilir.
Bölgede tek temsilci ben mi olacağım?
Bölge Temsilcisi olursanız bulunduğunuz ilde tek temsilci olacaksınız. Bölge temsilcisinin tercihine bağlı olarak aynı bölgede birden fazla MT ve AT olabilir.
 
Bölgemde franchise verenlere franchise sistemi kurabilir miyim?
BT olursanız evet. MT ancak bir BT gözetiminde ve onunla birlikte çalışarak sistem kurma çalışmasına geçebilir. Franchise sistemi kurmak işinizin parçası olacaktır. Ancak başlangıçta bunu yaparsanız çok zorlanırsınız. Franchise satışı sürecinde franchise ilişkisine ve prosedürlerine hakim olmanız, bir-iki yıl alabilir. Tek başınıza franchise sistemi kurmak yerine, merkezle veya deneyimli bölgelerle birlikte projeler yapmanız önerilir.
 
Adayları benim mi bulmam gerekir, siz mi göndereceksiniz?
F&M kendisine gelen başvuruları bölgelere dağıtır. Bir yılda yaklaşık 10.000 üye, 1000 başvuru almaktayız. Ancak bunların hepsi kesin yatırım planlayan kişiler olmadığından, bölge temsilcileri bununla yetinemezler. Bölgelerindeki tüm girişimcilerin kendilerinden haberdar olmasını sağlayana kadar bölgelerinde etkinlik göstermelidirler. Aday temsilcileri bulmalı, sistemimizi anlatmalıdırlar. Bunu yaptıkları zaman kendilerine gelen başvuruların arttıığını göreceklerdir.
 
Türkiye dışında temsilcilik veriliyor mu?
Veriliyor. Ancak alacak olan kişinin F&M disipilnini ve marka değerlerini taşıması için denetim şarttır. Yurt dışındaki temsilciler F&M portalinin aynısını kurar, bulundukları ülkenin diline çevirir, marka tanıtır, üye kaydederler. Franchise.com.tr portalinin aynısını da kurar, reklam amaçlı kullanırlar. F&M ağırlıklı olarak Türk markaları ile çalıştığından, yurt dışında Türkçe bilen kişilerin veya yurt dışına yerleşmiş Türklerin ülke temsilcisi olması tercih edilmektedir.
 
Temsilcilik sisteminde kararları kim verir?
Bölgelerde kararları BT alır, MT ve AT uygular. F&M merkez ve BT lerden oluşan Danışma Kurulu, esas hizmet kapsamı, temsil edilecek marka seçimi, onaylı taşeron seçimi, BT seçimi, kalite komitesi seçimi, disiplin soruşturmaları, fiyatlandırma, reklam fonu yönetimi gibi konularda karar alır.

Temsilcilere eğitim veriliyor mu?
Tüm temsilciler F&M tarafından verilen temel eğitimleri aldıktan sonra faaliyete başlarlar. Eğitimini almadıkları markalar için çalışamazlar, eğitim almamış kişileri çalıştıramazlar. F&M franchise konusunda zaten en kapsamlı eğitimleri veren kuruluş.
Temsilcilerin alması gereken eğitimler şunlar.
 • F&M sistemi ve hizmetleri hakkında temel bilgiler 8 ders olarak "F&M kimdir", "Temsilcilik sistemi", "Başarının sırları", "Site kullanımı", "Franchise alanlara hizmetler", "Temsilcilik gelirleri ve paylaşımı", "Denetim ve raporlama", "STK ilişkileri ve organizasyonlar" konularında veriliyor. Eğitimler F&M merkez ofisinde veya bölge ofislerinde veriliyor.
 • Temsilcilerin faaliyetleri konusundaki ileri bilgiler 8 ders olarak "Pazarlama", "Aday araştırma", "Coaching", "Anlaşma inceleme", "Marka inceleme", "Devirler", "Yer seçimi", "Sistem kurma" konularında veriliyor. Eğitimler F&M merkezinde veya online olarak uzaktan eğitimle veriliyor.
 • Marka tanıma eğitimleri markanın işletmelerinde, merkezinde ve F&M de veriliyor. Eğitimler ücretsiz, ancak markanın işletmelerinin olduğu yere temsilcinin ulaşım ve konaklaması için masraf gerekiyorsa temsilci kendisi karşılıyor.
 • Franchise alma konusundaki eğitimler UFRAD tarafından İstanbul Aydın Üniversitesindeki Franchise Akademisinde veriliyor. Alternatif eğitimleri F&M bölge temsilcileri de verebiliyor. Bu eğitim paketi çok yakında uzaktan eğitim olarak da başlayacak. Bu eğitimler düzenleyen kuruluş tarafından ücretlendiriliyor.
 • Franchise verme konusundaki eğitimleri Franchise Akademisi bünyesinde veriliyor. Alternatif olarak F&M İstanbul bölge temsilciliğinin verdiği "Girişimcilik Sohbetleri" de bu konuları işliyor. Bu eğitimler düzenleyen kuruluş tarafından ücretlendiriliyor. 
Temsilcilik için nasıl başvurabilirim?
Temsilcilik konusunda detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki linkten başvuru dosyasını indirin, kendinizi kapsamlı şekilde anlatın, post@franchisemore.com adresine gönderin. Yetkililerimiz en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.
 
 
 
Franchise&More