ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
FRANCHISE & MORE ÜLKE TEMSİLCİLİĞİ
FRANCHISE & MORE GEÇMİŞİ
 • 1996, F&M Osman Bilge tarafından İstanbul'da franchise sistemleri kuran bir danışmanlık firması olarak kuruldu.
 • 1996, Franchise kkonusunda eğitimler vermeye başladı
 • 1996, RE&SS (Real Estate & Site Selection) markası ile emlak hizmetleri vermey başladı
 • 2000, Franchise sistemlerini denetleyen ve puanlayan Franchise Kadranı yöntemini başlattı
 • 2001, “Operation & Trade” markası ile işletmeciliğe başladı, Unilever için kurduğu Cafe Algida'yı işletti
 • 2004, franchise satışında exclusive ve nonexclusive olarak aracılık etmeye başladı
 • 2006, RBM (Retail Brand Measurement) yöntemini geliştirerek gizli müşterilerle sektörel denetime başladı
 • 2006, F&M temsilcilik sistemini kurdu, bölge, marka, aday temsilcileri ile ülke genelinde hizmet vermeye başladı
 • 2007, Eğitimlerini Franchise Akademisine taşıdı, UFRAD and Aydın Universitesi ile birlikte eğitimler vermeye başladı
 • 2007, franchise işletmelerin devilerinde aracılık etmeye başladı
 • 2009, F&M ülke temsilciliği sistemini başlattı, Sydney ve Kosova'ya temsilcilik verdi
FRANCHISE & MORE ÜLKE TEMSİLCİLİĞİNİN SAĞLADIKLARI
F&M Türkiye'de verdiği danışmanlıklarda ülkeye has sorunları çözmek durumunda oldu. Bölgesel koşullar, özellikle patent, eğitim, eleman davranışı, kayıt dışı ekonomi, tüketici hakları, franchise algısı, tedarikçi alışkanlıkları, iş ahlakı gibi gerçeklerin ışığında çalışan sistemler kurdu. Benzer koşullarda yaşayan ülkeler için değerli teknikler geliştirdi. Birçok dünya markasının Türkiye koşullarında başarısızlığa uğramasının altında yatan nedenin yerel koşullara adaptasyon olduğuna inandı.
F&M Ülke Temsilcileri, sisteme katılmakla birçok avantaj elde ederler
 • Ülkelerinde franchise sektörüne hemen girer, danışmanlık alanında lider olurlar
 • Sağlam bir felsefe ile franchise sektörünün gelişmesinde öncü olurlar
 • Franchise sistemi kurma konusunda sağlam referanslarla işe başlarlar
 • Franchise alan seçimi konusunda güçlü referanslar gösterebilirler
 • Türkiye franchise sektörü ile yakın ilişki içinde olurlar
 • Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ortamında işleyem modellerle çalışırlar
 • Franchise ve girişimcilik eğitimleri vermek için kapsamlı materyal alırlar
 • İş dünyasına franchise konferansları vermek için detaylı materyal alırlar
 • Franchise alanlara coaching danışmanlığı verirler
 • Franchise alanlara F&M girişimcilik testi uygularlar
 • F&M tarafından geliştirilmiş franchise sistem check-up denetim modelini uygularlar
 • F&M tarafından geliştirilmiş olan franchise kadranı denetim modelini uygularlar
 • Franchise anlaşmalarını değerlendiren Simetri Testini uygularlar
 • RE&SS yöntemleri ile yer seçimi analizi yaparlar
 • Franchisemore.com portalini kendi üleklerinin dilinde yayınlar ve kullanırlar
 • Franchise.com.tr portalini kendi ülkelerinin dilinde yayınlar ve kullanırlar
 • Ülkelerinde TV kanallarında yayınlatabilecekleri franchise programı formatı alırlar
 • İnternette yayınlanmaya hazır Franchise Magazin formatı alırlar
 • Franchsie fuarları ve seminerleri düzenleme konusunda deneyimi alırlar
 • Yerinde ve uzaktan destek alırlar
HİZMETLER VE GELİR KAYNAKLARI
F&M ülke temsilcileri tanımlanmış bölgelerinde masterfranchise anlaşması ile yetkilendirilirler
Temsilcilerin danışmanlık, eğitimcilik, reklamcılık gibi, F&M işini destekleyen ancak rekabet etmeyen başka bir işi olması tercih nedenidir
F&M ülke temsilcilerinin gelir kaynakları
 • Bayi zincirlerinin franchise sistemine çevirilmesi
 • Başarılı perakendecilerden franchise zinciri oluşturulması
 • Franchise alanlara coaching danışmanlığı verilmesi
 • Franchise eğitimleri düzenlenmesi
 • Franchise işletmelerin devredilmesi
 • Yer seçimi ve yer temini gibi emlak hizmetleri
 • Franchise zincrilerine tedarikçilik
 • Franchise danışmanlık ağı kurulması, eğitilmesi ve desteklenmesi
 • Franchise konulu süreli yayınlar çıkarılması
 • Franchise portali işletilmesi

ÇALIŞMA ZAMAN PLANI

F&M ülke temsilcisinin çalışma planı birinci yılın dört çeyreğine aşağıdaki gibi dağılacaktır

1. ÇY 2.ÇY 3.ÇY 4.ÇY
F&M ile anlaşma imzalama X      
Ülke ofisi kurma X      
Franchise derneği kurma veya katılma X      
F&M internet portalini çalıştırma X      
Franchise eğitimleri düzenleme X X X X

Franchise konferansları verme

  X X X
Franchise uzmanları istihdam etme   X X X
Bölge temsilcilikleri verme       X
Coaching danışmanlığı verme   X X X
Franchise konulu makaleler yazma X X X X
Franchise rehberi çıkarma     X  
Girişimcilik konulu TV programı yapma     X X
Franchise sistemi kurma danışmanlığı     X X
Kendi franchise markalarını oluşturma       X
Emlak hizmetleri verme   X X X
Franchise tedarikçileri bulma ve yönlendirme     X X

 Temsilcilik için nasıl başvurabilirim?
Temsilcilik konusunda detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki linkten başvuru dosyasını indirin, kendinizi kapsamlı şekilde anlatın, post@franchisemore.com adresine gönderin. Yetkililerimiz en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.


Franchise&More