ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
UFRAD AÇIKLIK İLKELERİ
A.B.D.’de franchise alanları koruyan U.F.O.C. esas alınarak hazırlanmıştır.
 
1. Franchise Veren Hakkında Bilgiler;
Franchise veren ana firma veya Türkiye temsilcisinin adı, adresi, statüsü faaliyet konusu, ne kadar süredir franchising sistemi ile isim hakkını sattığı
 
2 Yöneticileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri ve İş Tecrübeleri;
Şirket sorumlularının son 5 yılı kapsayan iş tecrübeleriyle ilgili bilgiler, eğer bölge temsilcisi veya franchise komisyoncusu varsa, bu şahıslarla ilgili bilgi
 
3. Dava Kayıtları;
2. maddede belirtilen kişilerin veya franchise verenin son 10 yılda taraf olduğu tüm hukuki davalar
 
4. Konkordato veya İflas Geçmişi;
Franchise verenin veya yöneticilerinin son 15 yılda yaşadıkları iflas ve konkordato
 
5 Franchise Sisteminin Tanımı;
Franchise veren ürün ağı, içinde bulunduğu sektör ve pazar
 
6. Franchise Alanın İlk Yatırımı;
Franchise alanın franchise hakkını alması ve işletmeyi kurması için gerekli tüm yatırım miktarı, ödeme şekli, ödeme zamanı ve yatırımın iade edilebilir kısmı, tavsiye edilen işletme sermayesi her franchise alandan aynı ücretin alınıp alınmadığı, alınmıyorsa bu ücretin belirlenmesinde kullanılan yöntem ve formül franchise veren aldığı parayı genel anlamda ne amaçla kullandığı
 
7. Tekrarlanan Ödemeler;
Franchise verene ödenecek tüm dönemsel ödemeler (franchise giriş bedeli, franchise kullanım bedeli, leasing, royalite, reklam fonu, kira vb.)
 
8. Belirtilen veya Onaylanan Kaynaklardan Belirli Özellikler Dahilinde Alışveriş Zorunlulukları;
Franchise veren franchise alana bu tür zorunluluklar getiriyorsa, hangi satıcıları, hangi amaçla kullanacağı ve bu satıcılarla kendisinin bir iş ilişkisi bulunup bulunmadığı, franchise alanın satın alması, kiralaması veya finansal kiralaması gereken tüm ekipman, envanter, tabela ve diğer hizmet ve malzemelerin listesi, bunlar için uygulanan özellik ve zorunluluklar
 
9. Finansman Paketi;
Franchise verenin, finansman konusunda franchise alana sağlayacağı veya aracı olacağı tüm yardımlar
 
10. Franchise Verenin Franchise Alana Karşı Sorumlulukları;
Franchise verenin açılış öncesi ve sonrası yapacağı tüm yardımlar, sağlayacağı hizmet ve sorumluluklar, verilecek eğitim, eğitimin süresi ve yer seçiminde gösterilecek yardım
 
11. Satışa ve Korumalı Bölgeye Uygulanan Kısıtlamalar ve Yasaklar;
Franchise alanın satacağı ürün ve hizmetlerin ve satışı yapabileceği coğrafi bölgenin tanımı, uygulanan her kısıtlama için bir açıklama, franchise alana verilen bölgenin korunması için gerekli bir satış hacmi (var ise)
 
12. Tescilli Tüm Ticari Marka, Logo, Sembol ve İsimler ile İlgili Bilgi;
Tescilli tüm trademark, logo, sembol ve isimler ile ilgili tüm bilgiler, varsa hukuki problem
 
13. Patent ve marka tescili;
Tescilli tüm patent ve marka tescilleri ile ilgili bilgiler
 
14. Franchise Alanın İşletmesinde Kendisinin Bulunma Zorunluluğu;
Franchise alanın katılımı zorunlu ise, yapması gereken tüm katılım aktiviteleri ve işletme sorumlulukları
 
15. Franchise Anlaşmasının İptali, Değiştirilmesi, Devri, Tekrar Satınalınması, Uzatılması;
Bu türlü durumlarda franchise alanın ve franchise verenin yapması gerekenler, hakları ve sorumlulukları
 
16. İstatistik Bilgiler;
Franchise alanlara ve franchise verene ait kaç tane işletme olduğu, franchise verilmiş fakat henüz açılmamış işletmelerin sayısı, gelecek bir yıl içinde kaç tane franchise satılması hedeflendiği son üç yıl içinde kaç tane anlaşmanın fesh edildiği, yenilendiği veya değiştirildiği
 
17. Ünlülerin Sistem İçinde Varlığı;
Eğer toplum tarafından ünlü bir kişi franchise sistemi ile ilgili bir faaliyette bulunuyorsa, ilişkinin tür ve şekli
 
18. Franchise Verenle İlgili Mali Bilgiler;
Yıllık bilançolar ve ödenen vergiler
 
19. Dökümanlar;
Örnek franchise anlaşması ve diğer imzalanması gereken kontratların örnekleri
 
20. Teyit;
Franchise alanın franchise bilgi paketini aldığına dair imzalayacağı bölüm, koparılabilir sayfadan ibarettir ve franchise veren için franchise bilgi paketini verdiğinin kanıtıdır
 
Franchise&More