ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
FRANCHISE KOÇU
  
Ücretsiz tanıtım semineri
Koçluk tanıtımı görüşmesinde koç F&M hizmetlerini ve koçluğu tanıtır, kesinlikle marka önermez, eleştirmez, telaffuz bile etmez.
Girişimci önceden girişimcilik testlerini doldurur, koç onunla birlikte değerlendirir. Hangi alanlarda başarılı olabileceğini anlatır.
İlk görüşme tanıtım amaçlıdır ve ücretsizdir. Girişimci koçluk almaya karar verirse hizmet bedelini ikinci görüşmede öder.
Koç adayı tanımadan, koşullarını ve piyasayı araştırmadan, uygun olduğuna inandığı alternatifleri bulmadan, hiç bir öneride bulunmaz.
 
Dört adımda koçluk
Koçluk dört adımda verilir.
1-Tanıma, 2-Eğitim, 3-Arama, 4-Seçim
Koç bir aşamayı tamamlamadan diğerine geçmez. İşi aceleye getirmez.
Girişimci bir işte veya markada kararlı bile olsa önce soğutur, bilgilendirir, araştırtır, sonra hala istiyorsa birlikte değerlendirir.
Koçluk hizmeti girişimci franchise almaya veya almamaya karar verene kadar sürer.
Her aşamada ölçme ve değerlendirme için F&M tarafından geliştirilmiş özgün yöntemler kullanılır.
 
1-Tanıma
5N 1K yöntemi
 Girişimci ne istiyor (sektör, marka tercihi, deneyimi, becerisi, imkanları, çevresi ne)
 Girişimi nerede yapmayı istiyor (yeri var mı, nerede oturuyor, işli nerede olursa daha iyi yönetir, neredeki müşterileri iyi tanır, nereden uygun koşullarla yer bulabilir)
 Girişimi neden istiyor (kendi işini yapmaya mecbur mu, heves mi ediyor, hırs mı yapmış)
 Girişimi nasıl gerçekleştirecek (parası var mı, kendi kontrolünde mi, para yatıran başkasıysa ne bekliyor, parası hazır mı, borç mu alacak, kredi mi alacak, ortak lazım mı) 

 İşe ne zaman başlayabilir (mevcut işi var mı, ortağı ile yapacaksa kim ne zaman işe katılacak, yerin boşalması gerekiyor mu, acelesi var mı, beklemeye tahammülü var mı) 

 İşi kim yönetecek (girişimci işe ne kadar zaman ayırabilecek, bilgisi ve deneyimi yeterli olacak mı, yardım alacağı kimseler var mı, eşi işini içinde olacak mı, ortağı olacak mı, yöneticileri elemanları hazır mı, kolayca eleman bulabilir mi, güvenebileceği elemanları var mı)

Girişimcilik testi
 Koç girişimciye kişilik testi ve faktör testi uygular.
 Sonuçları girişimci ile paylaşır, onu doğru anladığından emin olur.
 Girişimciyi tanımadan koç marka önermez, girişimcinin soracağı markalar hakkında yorum yapmaz, marka telaffuz etmesi yasaktır. 
 Test tek başına yeterli değildir, değerlendirmeyi koç yapar. 
 Girişimciye "kaç parası olduğu" sorulmaz, onun yatırım planı esas alınarak öneride bulunulmaz, girişimcinin içinde bulunduğu koşullar tanındıktan sonra ne yatırması, ne kadar risk alması gerektiği önerilir.
 
2-Eğitim
Koç F&M tarafından franchise alanlara verilen 4 günlük "Franchise Nasıl Alınır" eğitiminin içeriğini birebir görüşmeyle aktarır. Eğitimin özeti yaklaşık 2 saatlik bir toplantı ile verilir.
Franchise ne kazandırır görüşmesinde franchise sisteminin özelliklerini, ne beklenmesi gerektiğini, alanın ve verenin kazançlarını ve risklerini anlatır. Küçük işletmelerin niçin battığını, batmamak için neler yapılması gerektiğini açıklar. Franchise alacak girişimcinin işin esasını anlamasını, boş beklentileri varsa vazgeçmesini sağlar.
Marka seçimi görüşmesinde sektör ve marka seçiminde dikkat edilecek konuları, nasıl araştırma yapılacağını, hangi bilgi kaynaklarının kullanılacağını gösterir. Franchise vereni seçerken neye dikkat edileceğini, franchise verenin alanı hangi kriterlere göre seçtiğini, seçilen olmak için ne yapılması gerektiğini anlatır.
Yer seçimi görüşmesinde iş yapılacak bölgenin seçiminde ve mağaza yerinin seçiminde dikkat edilecek hususları anlatır. AVM seçiminin nasıl yapılacağını, sık yapılan hataları anlatır.
Franchise anlaşması görüşmesinde franchise anlaşmasında dikkat edilecek hususları anlatır. Franchse anlaşmasının nasıl değerlendirileceğini, simetri testini anlatır. Pazarlık sınırlarını, franchise verenin katı duracağı noktaları gösterir. Franchise alanın kendisi için doğru kararı vermesini sağlayacak Form111 değerlendirme tablosunu girişimciyle birlikte doldurur.
 
3-Arama
Araştırma aşamasında koç girişimcinin ilgi duyduğu veya duyabileceği sektörleri inceler, markaları F&M kriterlerine göre değerlendirir ve yorumlar.
F&M için henüz kurumsallaşmamış markaların seçiminde öncelikli kriter, işin sahibinin "niyet" ve "kabiliyet"idir. Karlı da çalışsa, iyi yerlerde açılmış da olsa, ürünü çok da tutulsa, görünen başarı bugünkü durumu yansıtır. Oysa girişimci markanın geleceğini satın alır. Markanın sahibinin niyeti kötüyse, bugünkü durum hızla değişir. Markanın sahibinin marka yönetme, rakiplerle başa çıkma kabiliyeti yoksa, bugünkü başarı zamanla kaybolur.
F&M temsilcilik ağı sayesinde piyasayı bilir, markaları ve sahiplerini tanır. Sahada görünenlerin arkasındaki dinamikleri de değerlendirir.
Franchise koşulları birçok marka için henüz netleşmemiş durumda. Gelişme aşamasındaki markalar hak ettiğinden fazlasını istiyor, yerine ve adamına göre taviz vererek piyasa değerlerini zaman içinde buluyorlar. F&M temsilcileri kimin ne ödediğini, hangi markanın ne kazandırdığını, kaç para ettiğini bilir. Koç, markanın ne istediğinden değil, neyi hak ettiğinden yola çıkarak girişimciye tavsiyede bulunur
 Franchise verenin 3 doğrusu ve franchise alanın +1 doğrusu bulunurken aşağıdaki yöntem uygulanır.
 
4-Seçim
Doğru marka seçimi
 En doğru iş, girişimcinin kişisel özelliklerine en uygun olan iştir.
 Herkese çok kazandıran marka, eğer girişimciye kazandırmayacaksa, doğru marka değildir.
 Koç önce girişimcinin özelliklerini anlar, alternatif işlerin gerektirdiği özelliklerle karşılaştırır, uygun işleri önerir.
 Özgün F&M FAAD-111 formu ile yatırım seçeneğinin yatırımcı ile uyumu değerlendirilir ve puanlanır. Böylece seçenekler karşılaştırılırken objektif karar alınması sağlanır.
Doğru yer seçimi
 Yatırımın en hassas kararı olan yer seçimi konusunda özgün araştırma yöntemleri uygular
 AVM, marka, devir konusunda güncel bilgiler F&M bilgi havuzunda birikir. Her F&M temsilcisi bu bilgilere erişir, uygunsa girişimciye önerir.
F&M temsilcileri AVM'lerin performansını yakından izler, kimin ne iş yaptığını, nerenin sorunlu olduğunu bilir. 
Koçluk kapsamında yer seçimi de önemli araştırma konularından biridir. F&M Temsilcisi girişimciye temel araştırma tekniklerini öğretir, girişimci kendisi için uygun yeri arar.
 Girişimci F&M yer analizi ve RE&SS yer seçimi ve temini hizmetlerinden de yararlanabilir.
Doğru koşullarla anlaşma
Koç markayla yapılan görüşme ve pazarlıklarda da girişimcinin yanında yer alır.
 F&M franchise anlaşmaları konusunda benzersiz bir deneyime sahiptir. Onlarca markanın anlaşmasını hazırlamış, yerli-yabancı çok sayıda anlaşmayı incelemiş, sorunlarını müzakere etmiştir.
 Koç önerilen anlaşma konusunda kendi görüş ve yorumlarını belirtir.
Koçun görevi, anlaşmada indirim sağlamak değil, anlaşmanın doğru olup olmadığını değerlendirmektir. Anlaşma pazarlığını girişimci yapar, son kararı girişimci verir.
 F&M tarafından geliştirilen "Simetri Testi" franchise anlaşmalarının ne derece markayı, ne derece vereni, ne derece alanı koruduğunu gösteren özgün bir metotdur ve hem franchise alanlar, hem franchise verenler tarafından kullanılmaktadır.
 Girişimci imzalaması istenen anlaşmanın simetri testini F&M temsilcisine yaptırabilir, F&M sitesinde verilen kriterlere göre kendi yapabilir. Kendi seçeceği bir avukata veya F&M nin önereceği konusunda uzman hukukçuya danışabilir. 
Seçimde koçun rolü
 Koçun yapacağı değerlendirmeler her ne kadar piyasa bilgisine ve kişisel analize dayansa da, alacağı kararın sonuçlarına girişimci kendisi katlanacaktır.
 Koşullar iyi, işe girmek mantıklı görünse bile, girişimcinin içinde kuşku varsa, koç telkinde bulunmaz. Çünkü girişimci bilgi veya deneyim eksiğinden ötürü gereksiz korkuyor olabileceği gibi, dile getiremediği gerçeklerden ötürü bilinçaltında olumsuz değerlendirme yapıyor da olabilir.
 Koşullar olumsuz görünüyorsa bile, girişimci kararlı bir şekilde işi istiyorsa, koçun sorumluluğu onu bilgilendirmekle sınırlıdır, telkinde bulunmaz. Çünkü girişimci hırs veya hevesten yapamayacağı işe kalkışıyor olabileceği gibi, o işin zorluklarını yenebilecek kişi de olabilir.
 Mantıkla alınan kararlar, toplanan bilgilere dayanır. Her zaman gereken her bilgi toplanamayabilir. Duygulara dayanarak alınan kararlar, bilinçaltının değerlendirmesini dile getirir. Bilinçaltı hesaplanan ve hesaplanamayan her unsuru değerlendirmeye kattığı için genellikle daha sağlıklı karar alır. Girişimci bir işi içinden güçlü bir şekilde istiyorsa veya istemiyorsa mutlaka geçerli bir nedeni vardır.
 Girişimci yersiz korku duyuyorsa koç onu cesaretlendirir, fazla atak davranıyorsa ona tehlikeleri gösterir.
 F&M karar konusunda girişimciye telkin ve ısrarda bulunmaz, bilgilendirir, kararı girişimciye bırakır.
Koç girişimci adına çalışma yapmaz, ona doğru bilgiye ulaşmak için nasıl araştırma yapacağını gösterir.
Koç girişimci adına karar vermez ona kendisi için doğru kararı vermesinde yardımcı olur.
Başarı girişimcinin elindedir, koç başarıya giden süreyi kısaltır, hataları azaltır.
 
Koçluk koşulları
Koçluk anlaşması
 Girişimci koçluk almaya karar verdiğinde koçluk hizmet anlaşması imzalar.
 Anlaşmada koçluğun hangi koşullarda verileceği, neleri içerip neleri içermediği net olarak belirtilir.
Koçluk ücreti
► F&M Temsilcilerinden alacağınız franchise koçluğunun hizmet bedeli temsilci ve girişimci arasında baştan belirlenir. Bu bedel işe, kişiye, bölgeye ve temsilciye göre değişiklik gösterebilir. Hizmet bedelinin mertebesi hakkında F&M merkez ofisini arayarak bilgi alabilirsiniz.
Hizmet bedeli karşılığında temsilcimiz girişimcilik ve kişilik testlerini yapar, üyenin niteliğini, hedeflerini ve kaynaklarını belirler. Fırsatlar hakkında bilgilendirir. İlgi duyacağı firmaların görüşmelerinde bulunur, anlaşmalarını inceler, olası yerlerini değerlendirir.
 Koçluk bedeli ayrı ayrı tanımlanmış hizmet bedeli ve primden oluşur, prim sadece önerilen markalardan birinden franchise alındığında ödenir. Aday franchise almazsa prim ödemez. Hizmet ve prim bedeline KDV eklenerek faturalanır.
F&M Temsilcisi olan koç, aynı zamanda birçok markanın satışında yetki sahibidir. Çıkar çatışması olmaması için, koçluk almayan girişimcilere temsil etmediği hiç bir marka hakkında bilgi vermez, yorum yapmaz. Koçluk alan girişimciye, temsil etsin veya etmedsin, uygun göreceği sektör ve markaları önerir, seçimi girişimciye bırakır.
Koçun sorumluluğu
Koç, girişimci hakkındaki raporunu grişimciye ve F&M merkeze verir.
Bu raporda yapılan işlemler, test sonuçları, girişimci hakkındaki değerlendirmeler, girişimcinin maddi-manevi beklentileri, tercih ettiği marka ve sektörler, yapılan yönlendirme ve öneriler, girişimcinin aldığı son karar, koçun girişimcinin kararı hakkındaki görüşleri yer alır.
F&M temsilcisi olması itibarıyla Girişim Koçu hem girişimciye, hem franchise verene, hem F&M ye karşı sorumluluk taşır. Önerilerinin girişimcinin koşullarına, piyasanın gerçeklerine ve meslek etiğine uygun olması gerekir. Girişim Koçlarının yaptıkları ve önerdikleri şeffaftır, girişimci F&M sitesinde kendi sayfasında görür. Yapılan her iş F&M'nin, Franchising Derneği UFRAD'ın ve Yönetim Danışmanları Derneği YDD'nin çalışma ilkelerine uyum sağlamak zorundadır.
 Koçluk veren F&M temsilcileri, bu konuda özel eğitim ve sertifika almış kişilerdir. Koçluk verme yetkisine sahip olan Temsilcilerimiz, "ekibimiz" sayfasında simgesi ile belirtilmektedir.
Kime koçluk verilmez, kime franchise verilmez
F&M çalışma ilkeleri gereği, işe yaramayan hizmet verilmez, franchise alanın kazanamayacağı işe aracılık edilmez. İLKELER
F&M temsilcisi koçluğun girişimciye yarar sağlamayacağını düşünürse koçluk vermez.
F&M İlkelerinde tanımlanan, "ben bilirim" diyen girişimcilere danışmanlık vermez, koçluk yapmaz.
F&M franchise alanlara bakışını net olarak tanımlar, alanları başarı şansına göre kategorilere ayırır. ALANLAR
Franchise alan "hevesli" veya "kuş" kategorisine giriyorsa F&M portföyünde yer alan devir ve markaları satmaz, önce koçluk almasını önerir.
 
 
 
Franchise&More