ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
F&M ne iş yapar
F&M 1996 yılından bu yana franchise verenlere pazar araştırma, strateji geliştirme hizmetleri verir, anlaşma, el kitabı, eğitim, denetim, pazarlama altyapısını kurmaktadır.
2006 yılından bu yana franchise alanlara eğitim, koçluk, girişimcilik testi hizmetleri vermekte, temsil ettiği franchise markalarını ve devir portföyünü tanıtmaktadır.
1996 yılından bu yana verdiği Franchise seminerlerini, 2006 yılından bu yana UFRAD ve Aydın Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu Franchise Akademisi’nde vermektedir. F&M Türkiye’de ve yurt dışındaki temsilcileri eliyle Franchise alanlara ve verenlere ihtiyaç duydukları her alanda destek vermektedir.
F&M neden franchise alandan yanadır
1996 yılından 2006 yılına kadar F&M franchise verenlere ücretli hizmet verdi, franchise altyapısını kurdu. Franchise alanlara ise, prensip olarak ücretsiz destek verdi, girişimcileri bilgilendirdi.
1996 yılından bu yana “kurduğu sistemi, franchise alan ve veren tarafların birlikte kazanacakları şekilde tanımlamak “ ve “Franchise alanın başarılı olacağına ikna olmadan, franchise verilmesine aracılık etmemek” F&M ilkeleri arasında yer aldı.
2006 yılında F&M temsilcilik sistemini kurarak franchise satışını başlattığı zaman alanla verenden sadece birinden yana taraf olmanın gereğini gördü, “Franchise alandan yana taraf" olduğunu ilan etti. franchise verenler bunu bilerek çalışır, franchise alanlar bunun avantajını yaşar.
Franchise neden F&M den alınır
F&M den franchise alan, 3 avantaj kazanır:
1-Kolaylık: Zamandan kazanır, her markayı aramak, tanımak zorunda kalmaz, tüm markaların bilgisini tek yeren alır. Kendine en yakın F&M temsilcisiyle istediği zaman görüşür. Devreden karlı işletmelerden haberdar olur.
2-Uzmanlık: Deneyimli F&M temsilcilerinden güncel sektör ve piyasa bilgileri alır. Devreden işletmelerin gerçek performansını ölçtürür. Koçluk alır, deneyimi yanına alır. Simetri Testi ile anlaşmanın, Devir Analizi ile işletmenin, Yer Analizi ile mağazanın, Girişimcilik Testi ile kendinin işe ne kadar uygun olduğunuzu görür.
3-Güven: F&M temsilcileri franchise alandan yana taraftır. Güven içinde, güncel ve doğru bilgi alır. Son kararını kendisi verir.
Franchise alan ne bekler
Franchise alan esasen aşırı beklenti içinde değildir, öncelikle "canını kurtarmak" ister. Evini geçindirecek düzgün bir iş arayışındadır. Beklentileri şöyle özetlenebilir.
Yarar = iş para kazandırsın, geçim derdini kafasından silsin.
Prestij = yaptığı işi kendisine yakıştırsın, "ne iş yapıyorsun" dediklerinde söylemeye utanmasın.
Güvence = risk taımasın, iyi bir markası, güvenebileceği bir ürünü, sadık müşterileri, geniş bir bölgesi olsun.
Rahatlık = franchise veren işi öğretsin, eleman bulsun, sorun yaşatmasın, sorun çözsün.
Satış = markanın hazır müşterisi olsun, promosyon ve kampanyalarla satışı körüklesin.
Kolaylık = uygun tedarik, efektif eğitim, sağlam ekipman, rahat iş .
Bağımsızlık = kendi işi olsun, karışanı görüşeni, emredeni az olsun.
İyi muamele = merkezden destek alsın, gerekirse merkez onu  kollasın.
Kurt, kuzu, kuş kime denir
Girişimcinin işteki becerisine göre üçe ayrılır. F&M tarafından getirilen kurt-kuzu-kuş tanımları kime verilip kime verilmeyeceğini anlatır.
İş yapmayı çok iyi bilen kurtlar işi öğrenip kendi yapmak isterler, franchise alsa da para vermezler. Kurtlara tercihen franchise verilmemelidir.
İşinin başında duran, parasını işine yatıran, çok çalışan, kazancına razı olan kuzular uzun süreli işbirliğine yatkındırlar. Kuzulara franchise verilmelidir.
İşten anlamayan, bir yerlerden buluşturduğu parayı düşünmeden yatıran, işinin başında durmak istemeyen kuşlar en çok rastlanan kesimdir. Kuşlara kesinlikle franchise verilmemelidir.
Hevesli, zorunlu, bilinçli kime denir
Girişimciler yatırım nedenlerine göre üçe ayrılır. F&M tarafından getirilen hevesli-zorunlu-bilinçli tanımları kimin niçin franchise aldığını anlatır.
Hevesli girişimci patron olmak uğruna her işe girer, genelde kaybeder. 
Zorunlu girişimci ilk bulduğu işe girer, şanslıysa kazanır.
Bilinçli girişimci araştırır, danışır, doğru işe girer, genelde kazanır
Franchise seçmek neden zordur
Franchise alanın her şeyden önce dikkate alması gereken şey, seçeceği işin kendi huyuna uygun olmasıdır. İnsan tanıma konusunda deneyimi olmayan girişimci kendini objektif değerlendiremez.  Profesyonel destek alsa bile iş yaşamının gerekleri lle karşılaştıramaz. F&M tarafından geliştirilen özgün psikometrik ölçüm teknikleri girişimcinin işe uygunluğunu ve risklerini belirler. Franchise dünyası hakkında deneyimi olmayan girişimci işleri gerçekçi değerlendiremez. Kişileri tanımaz, kimden iyilik, kimden kötülük geleceğini ayırt edemez. Başarısız olan işletmeleri görmez, işlerin hangi şartlarda başarılı olacağını, başarısızlığın başlayacağı sınırları kestiremez.
1 yanlış nasıl 3 doğruyu götürür
Franchise verenlerin başarısını sağlayan 3 doğru, “doğru iş, doğru yer, doğru kişi” şeklinde sıralanır. 
Franchise alan açısından franchise verenin 3 doğrusu yetmez, herkesin kendi doğrusu farklıdır. Seçtiği işin yaşam tarzına, alışkanlıklarına beklentilerine uygun olması, kendisi için en iyi seçenek olması gerekir.
İşin başarısının girişimcinin motivasyonuna bağlı olduğu küçük işlerde, 1 yanlış 3 doğruyu götürür. Girişimci işten soğursa, başarılı olamaz.
Girişimci koçluğu nedir
Girişimcileri bilinen yanlışlara düşmekten, aynı hataları tekrarlayıp batmaktan kurtarır. Her girişimcinin koşulları özeldir. Biri için karlı olan işte diğeri batabilir, birinin zarar ettiği işi diğeri kara geçirebilir. Koçluk alan deneyimi yanına alır, girişimciler kendileri için uygun seçimi yapar.
Girişimci koçu ne sağlar
Koç deneyimi, piyasa bilgisi ve koçluk disiplini ile yaklaşır. Franchise alan adayına işin dengeleri, markalar ve AVM ler hakkında kapsamlı bilgi verir. Girişimcinin özgün koşullarını değerlendirir, beklentilerini anlar, bilgi verir, cesaret verir, tektik verir, alternatif sunar, onun kendisi için doğru işi, doğru markayı seçmesini sağlar.
Koçluk kimden alınmalıdır
Hayatının kararını verecek girişimci yakınları arasından danışacak kimse arar, genelde esnaf veya franchise almış bir yakınına danışır, onun deneyimi ve izlenimi doğrultusunda hareket eder. Sınırlı bilgiyle hızlı gelişen, sürekli değişen bir piyasada doğru karar şansa kalır.
Atasözünün dediği gibi, "yarım imam dinden eder, yarım hekim candan eder"
Koçluk, sektörel deneyimin yanı sıra kişisel olgunluğa da sahip, empati yaparak motive edebilen, amatör ruhla profesyonel ciddiyeti, duygusal yaklaşımla bilgisel karar almayı bağdaştıran birinden alınmalıdır.
Koçluk veren F&M temsilcileri, bu konuda özel eğitim ve sertifika almış kişilerdir. Koçluk verme yetkisine sahip olan Temsilcilerimiz, "ekibimiz" sayfasında  belirtilmektedir.
Koçluğun 4 adımı nelerdir
Koçluk dört temel aşamayı içerir. 1-Tanıma 2-Eğitim 3-Arama 4-Seçim Her aşamada F&M tarafından geliştirilmiş özgün tekniklerden yararlanılır.
Koç ne eğitimi verir
Koç F&M tarafından franchise alanlara verilen "Franchise Nasıl Alınır" eğitiminin özünü, yüz yüze görüşmede aktarır. Eğitim ilk görüşmede verilir, Franchise alanın kararlarını tam bilgiye dayanarak vermesi sağlanır.
Tanıma nasıl yapılır
Koç girişimciyi 5N 1K soruları ile tanır.
Girişimci ne istiyor? 
Girişimi nerede yapmayı istiyor? 
Girişimi neden istiyor? 
Girişimi nasıl gerçekleştirecek?
İşe ne zaman başlayabilir? 
İşi kim yönetecek?
Koç girişimciye kişilik testi ve faktör testi uygular. Sonuçları girişimci ile paylaşır, onu doğru anladığından emin olur. Girişimciyi tanımadan koç marka önermez.
Arama nasıl yapılır
Araştırma aşamasında koç girişimcinin ilgi duyduğu ve  duyabileceği sektörleri inceler, markaları F&M kriterlerine göre değerlendirir ve yorumlar. F&M temsilcilik ağı sayesinde piyasayı bilir, markaları ve sahiplerini tanır. Sahada görünenlerin arkasındaki dinamikleri de değerlendirir. AVM, marka, devir konusunda güncel bilgiler F&M bilgi havuzunda birikir. F&M temsilcileri bu bilgilere erişir, kimin, nerede, nasıl iş yaptığını izler.
F&M için henüz kurumsallaşmamış markaların seçiminde öncelikli kriter, işin sahibinin "niyet" ve "kabiliyet"idir.
Karlı da çalışsa, iyi yerlerde açılmış da olsa, ürünü çok da tutulsa, görünen başarı bugünkü durumu yansıtır. Oysa girişimci markanın geleceğini satın alır.
Markanın sahibinin niyeti kötüyse, bugünkü durum hızla değişir. Markanın sahibinin marka yönetme, rakiplerle başa çıkma kabiliyeti yoksa, bugünkü başarı zamanla kaybolur.
Seçim nasıl yapılır
En doğru iş, girişimcinin kişisel özelliklerine en uygun olan iştir. Herkese çok kazandıran marka, eğer girişimciye kazandırmayacaksa, doğru marka değildir. Koç önce girişimcinin özelliklerini anlar, alternatif işlerin gerektirdiği özelliklerle karşılaştırır, uygun işleri önerir.
Koç ne yapar, ne yapmaz
Girişimci yersiz korku duyuyorsa koç onu cesaretlendirir, fazla atak davranıyorsa ona tehlikeleri gösterir.
Koç girişimci adına çalışma yapmaz, ona doğru bilgiye ulaşmak için nasıl araştırma yapacağını gösterir. Koç girişimci adına karar vermez ona kendisi için doğru kararı vermesinde yardımcı olur.
Başarı girişimcinin elindedir, koç başarıya giden süreyi kısaltır, hataları azaltır.
Koç yer seçiminde nasıl yardım eder
F&M zincirlere yer bulduğu, AVM ve bölge potansiyeli araştırması yaptığı için yer seçiminde uzmandır. Gayrimenkul danışmanı F&M temsilcileri ve çözüm ortakları ile en uygun koşullarda yer bulur. Koç girişimciye yer bulur, onun bulduğu yerl değerlendirir, yer seçimi kararında yardımcı olur.
Koç anlaşma pazarlığında nasıl destek olur
Franchise koşulları birçok marka için henüz netleşmemiş durumda. Gelişme aşamasındaki markalar hak ettiğinden fazlasını istiyor, yerine ve adamına göre taviz vererek piyasa değerlerini zaman içinde buluyorlar. F&M temsilcileri kimin ne ödediğini, hangi markanın ne kazandırdığını, kaç para ettiğini bilir. Koç, markanın ne istediğinden değil, neyi hak ettiğinden yola çıkarak girişimciye tavsiyede bulunur.
Koç franchise anlaşmasını F&M Simetri Testi ile değerlendirir, franchise alanı mı, vereni mi, markayı mı koruduğunu rakamsal olarak ortaya koyar. Koç franchise alan adına pazarlık etmez, ona neyin makul olduğunu söyler. Anlaşma pazarlığını ve kararını girişimciye bırakır.
Seçim neden girişimciye bırakılır
Koçun yapacağı değerlendirmeler her ne kadar piyasa bilgisine ve kişisel analize dayansa da, alacağı kararın sonuçlarına girişimci kendisi katlanacaktır.
Koşullar almanın mantıklı olduğunu söylese bile, girişimcinin içinde en ufak bir kuşku varsa, koç alma yönünde telkinde bulunmaz. Çünkü bilir ki, girişimci tereddüt ediyor veya çekiniyorsa, bilinçaltında olumsuz değerlendirme yaptığı içindir.
Koşullar olumsuz görünüyorsa bile, girişimci kararlı bir şekilde işi istiyorsa, koçun sorumluluğu onu bilgilendirmekle sınırlıdır. Girişimci işi görünürde mantıklı bir neden olmaksızın istiyorsa, mutlaka geçerli bir nedeni vardır, bilinçaltında olumlu değerlendirme yapıyordur.
Mantıkla alınan kararlar, toplanan bilgilere dayanır. Her zaman gereken her bilgi toplanamayabilir. Duygulara dayanarak alınan kararlar, bilinçaltının değerlendirmesini dile getirir. Bilinçaltı girişimcinin kendiyle ilgili dile getirmediği bilgileri de dikkate alarak karara vardığı için, daha sağlıklı sonuç verir. Girişimci bir işi içinden istiyorsa veya istemiyorsa mutlaka geçerli bir nedeni vardır.
F&M karar konusunda telkin ve ısrarda bulunmaz, bilgilendirir, kararı girişimciye bırakır.
Koçun sorumluluğu nedir
Koç, girişimci hakkındaki raporunu girişimciye ve F&M merkeze verir. Bu raporda yapılan işlemler, test sonuçları, girişimci hakkındaki değerlendirmeler, girişimcinin maddi-manevi beklentileri, tercih ettiği marka ve sektörler, yapılan yönlendirme ve öneriler, girişimcinin aldığı son karar, koçun girişimcinin kararı hakkındaki görüşleri yer alır.
F&M temsilcisi olması itibarıyla koç hem girişimciye, hem franchise verene, hem F&M ye karşı sorumluluk taşır. Önerilerinin girişimcinin koşullarına, piyasanın gerçeklerine ve meslek etiğine uygun olması gerekir.
Franchise Koçlarının yaptıkları ve önerdikleri şeffaftır, girişimci F&M sitesinde kendi sayfasında görür.
Yapılan her iş F&M'nin, Franchising Derneği UFRAD'ın ve Yönetim Danışmanları Derneği YDD'nin çalışma ilkelerine uyum sağlamak zorundadır.
Ücretsiz koçluk görüşmesi neyi içerir
Koç girişimciye F&M hizmetlerini ve ilkelerini anlatır. Franchise piyasasını, fırsatlarını ve tehlikelerini anlatır. Girişimcilik testini, kişinin kendine uygun iş seçmesinin önemini anlatır. Girişimcilik testini değerlendirir, nelere dikkat etmesi, nasıl bir iş seçmesi gerektiğini anlatır. Koç adayı tanımadan kesinlikle marka önermez, girişimcinin önereceği markaları değerlendirmez, hatta ücretsiz görüşmede hiç marka telaffuz etmez.
Koçluk ücreti nedir
F&M Temsilcilerinden alacağınız franchise koçluğunun hizmet bedeli temsilci ve girişimci arasında baştan belirlenir, anlaşma ile karşılıklı sorumluluklar tanımlanır. Koçluk bedel işin kapsamına, bölgenin koşullarına ve temsilcinin niteliğine göre değişebilir. Koçluk bedeli sabit ücret ve primden oluşur. Sabit ücret hizmet karşılığında alınır. Prim, girişimci Franchise aldığında alınır, almazsa alınmaz.
Kime koçluk verilmez
F&M nin bir numaralı ilkesi, sadece desteğinden yararlanacak olanlara hizmet vermektir. F&M işe yaramayacak çabayı sarfetmez, bedelini ödeyen herkese danışmanlık vermez, anlamayacak, uygulamayacak, kötüye kullanacak olanlara destek olmaz. İLKELER Girişimci “ben bilirim” diyenlerdense koçluk verilmez. Ancak devren yer veya franchise satılabilir. Girişimci “ben sorarım” diyenlerdense koçluk verilir.
Kime franchise verilmez
F&M ilkeleri arasında, franchise alanın başarılı olacağına ikna olmadan, franchise verilmesine aracılık etmemek vardır. Franchise alan para kazanamayacaksa, işe uygun değilse, aşırı risk alıyorsa, F&M ona franchise vermez.  

 

Franchise&More