ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
F&M DEVİR ANALİZİ
Devreden işletmelerin alıcı adaylarına doğru bilgi vermedikleri sık rastlanan bir durum ve işin dışından gelenler için ciddi bir sorun. Birçok işletmenin kayıtlarının gerçek satışlarını yansıtmadığı zaten bilinen bir durum. F&M temsilcileri deneyimleri ile devreden işletmeleri inceliyor, raporluyor. Böylece alıcı neye para ödediğini, aslında ne etmesi gerektiğini biliyor. Kendisi için doğru kararı kolayca verebiliyor.
 
Doğru fırsat, doğru bilgi, doğru fiyat bir araya gelmeden, doğru seçim yapılamıyor.
 
İnceleme üç aşamalı yürütülüyor.
1) Beyan: Devreden işletmeci F&M devir formunu dolduruyor, istenen tüm bilgileri veriyor. Bu bilgiler devir analizi alsın, almasın tüm devralan adaylarına veriliyor. 
2) Kayıt: F&M temsilcisi devredilecek işletmenin kayıtlarını inceliyor, beyanla uyumlu olup olmadığını görüyor.
3) Kontrol: F&M temsilcisi bir hafta süreyle işletmeyi inceliyor, aldığı bilgilerin fiili duruma uyup uymadığını değerlendiriyor.
Analiz tamamlanınca F&M temsilcisi gözlemlerini ve önerilerini raporlar, işletmenin normal değerini söyler.
 
Raporda şu hususlara yer verilir.
 • İşletmenin gelir giderleri ve yorumlar
 • İşletmenin varlıkları ve yorumlar
 • İşletmenin kayıp ve kaçakları
 • İşletmenin fiili durumu ve kayıtlardan sapmalar
 • İşletmenin devir koşulları ve yorumlar
 
İşletme bilgileri 
Aşağıdaki işletme bilgileri alınır. Aylık izlenir, KDV dahil hesaplanır.
 • Satış: en az bir yıl için günlük, haftalık, aylık KDV dahil cirolar, KDV dahil SMM oranı % 0-15-30-45-60-75-100 dilimlerine ayrılmış şekilde
 • SMM: ürün reçetesine giren hammadde, yarı mamul ve mamullerin ana tedarikçileri, alternatif tedarikçileri, ürün gruplarının aylık masrafı, ödeme şekli, ciroya oranı, kotalı alımlar, indirimler, bedelsiz alınan ürün ve ekipman, sarf malzemeleri
 • Sarf: ambalaj, temizlik, sarf malzemeleri
 • Pazarlama: tanıtım, broşür, reklam, matbaa, dağıtım, motor, telefon, internet, komisyonlar (kredi kartı, yemek çeki, yemek sepeti), personel indirimi
 • Personel: yönetim, çalışanların görevleri, uzmanlıkları, deneyimleri, değişim oranı, bulma zorluğu, net ücretler, muhtasar, brüt gider, fazla mesai, yol, yemek, avans, tazminat, geçmiş şikayet ve davalar
 • Bina: net kira, stopaj, süre, artış, aidat, tamirat, tadilat, elektrik, su, gaz, ilaçlama, sigorta
 • Yönetim: işletme sahiplerinin maaş, yol, benzin, cep telefonu, yemek, ikram, sigorta vb. harcamaları
 • Franchise: franchise kullanım bedeli
 • KDV: aylık tahakkuk eden KDV
 • Finansman: kredi faizi, kredi kartı faizi, gecikme cezası
 • Kar: Masraflar çıktıktan sonra kalan gelir vergisi öncesi kar
 
Varlıklar
 
Aşağıdaki varlıklar incelenir, yorumlanır.
 • Yer: hava parası ödendi mi, hava parası alma hakkı var mı
 • Bina: tanım, alan, katlar, kat yükseklikleri, cephe, yerleşim, tesisat, tadilat ihtiyacı ve yükümlülüğü
 • Ekipman: listesi, yeni fiyatı, ikinci el fiyatı, programlar, kullanım bedeli
 • Dekorasyon: mobilya, aksesuar, malzeme listesi, menaj takımları
 • Marka: marka sahipliği, tescil, kullanım hakları
 • Ürün: işletmenin tanındığı ürünler, satma hakkı ve olacağı olan ürün gamı, bilinirliği
 • Stok: ürün stokları, sayım sıklığı, kayıp fire oranı
 • Personel: Personelin uzmanlık alanları, zor bulunur olması, devam edip etmeyeceği
 • Franchise: yeni alınacaksa anlaşma, bedel, mutabakat var mı
 • Kira: anlaşma devir alınacaksa bedel, süre, kısıtlayıcı koşullar, yeni kira anlaşması yapılacaksa mutabakat var mı, kira ne olacak, artış ne olacak, ilave para istenecek mi, yerin emsallerine göre kira koşulları nasıl
 • Alan: teras, bahçe, kaldırım, depo, park yeri vb. kullanım hakkı, apartmana, belediyeye, AVM ye ilave bedel
 • Müşteri: müşteri gelen kaynaklar, AVM ziyaretçi sayıları, sürekli müşteriler, personel müşteriler
 • Tabela: tabela ve menüboard, tabela asma hakkı, yola totem ve sair tanıtım malzemesi koyma hakkı, izin alınabiliyor mu, çevrede reklam olanakları ve kısıtlamalar
 • Otopark: tahsisli yeri, çevrede park olanağı, vale park olanağı
 • Sponsor: anlaşmalı tedarikçiler, kota, nakit, ekipman, dekorasyon katkısı, indirim oranı, bedelsiz ürün
Kayıp
Fire, kayıp ve kaçakların saptanması için birkaç gün boyunca gözlem yapılır. Gün sonu kasa kapama işlemleri incelenir. Depo hareketleri ve kayıtları incelenir. Tip kutusu ve paylaşımı izlenir. Kredi kartı slipleri ve iptalleri incelenir. Fire oranları izlenir, normalden sapmalar araştırılır. Personelin harcama alışkanlıkları izlenir. Kaçak alternatifleri aşağıdaki şekilde gruplanır.
 • Kaçak: Yapılan satışın kaydedilmemesi ve kasaya girmemesidir. Satış yapılır, para nakit alınır, kasa kaydı yapılmaz. Ürün önce verilir, müşteri kalkarken kayıt yapılmaz. Kredi kartı çekilir, sonra iptal edilir, ilk çekilen kasiyere verilir, ürün bedeli nakit alınır.
 • İkram: Personelin sürekli müşterilere, arkadaşlarına parasız ikramda bulunmasıdır. Müşteriye büyük indirimler ve ikramlar yapılıp yüksek bahşiş alınabilir.
 • Tüketim: Personelin ürünlerden alması, yemesi, paketleyip eve götürmesidir.
 • Mal çalma: Depodan hammadde çıkarılarak dışarıda satılmasıdır. Meşrubat, et gibi her yerde hemen satılabilen ürünler çok gider. Rakip esnaf ihtiyaç duyduğu malzemeleri sürekli çalmayı teşvik edebilir.
 • Para çalma: Kasadan nakit alınmasıdır. Hesap tutmaz veya tutulmaz, kasa sürekli açık verir. Müşterinin para üstü eksik verilir.
Kontrol
Aşağıdaki konularda fiili durum ile kayıtlar karşılaştırılır, çapraz kontrol yapılır. 
 • Satış: Günlük haftalık ve aylık tablo halinde incelenir. Fiyat zamlarının düzeltmeleri yapılarak satışın gerçek seyri görülür. Hafta içi-hafta sonu, yaz-kış gibi iniş ve çıkışlar yorumlanır, anlamsız düşüşler varsa nedeni araştırılır.
 • Fiş: Fiş sayısı izlenir, bir fişin kaç kişiye tekabül ettiği gözlemle bulunur, günlük fiş sayısı dalgalanmaları izlenir. Fişlerin saatlere dağılımı incelenir. Fiş başına harcama izlenir.
 • Müşteri: Gelen günlük müşteri sayısı ölçülür ve beyan edilen satışla karşılaştırılır. Geçmişteki AVM giriş sayıları alınır ve satış dalgalanması ile karşılaştırılır. Gelen müşterilerin sürekli müşteri olup olmadığı, alışkanlığı incelenir. Düşüş ve artışların nedeni araştırılır. AVM personelinin indirim ve ikram alışkanlığı izlenir.
 • SMM: Düzenli hesaplanıyorsa satılan malın maliyeti incelenir. Hesaplanmıyorsa aylık ödenen tedarikçi faturaları ve açık hesapları incelenir. Tedarikçilerle görüşülür. Satışa oranı bulunur. Sektör normallerinin üzerindeyse nedeni araştırılır.
 • Stok: Stoklar görülür, düzenli çalışılıp çalışılmadığına bakılır. Sayımlar incelenir, sayım formları görülür, ciddiyeti, doğruluğu araştırılır. Günlük fire formları ve fire takip alışkanlığı görülür. Fire ve kaçak oranlarının düzeyi anlaşılır, şüpheli durum varsa sorgulanır.
 • Kira: Kira anlaşması incelenir, zorlayıcı şartlar görülür, belirsizlikler, mal sahibinin kötüye kullanabileceği hakları anlaşılır, riskler değerlendirilir
 • Tahsilat: Müşterinin ödeme alışkanlığı, kredi kartı ve yemek çeki kullanma miktarı, ciroya oranı çıkarılır, zaman içindeki değişmeler yorumlanır. Düzensizlikler, önemli farklar varsa yorumlanır.
 
Devir
Aşağıdaki konularda devir koşulları incelenir ve yorumlanır.
 • Taraf: haklarını devreden şahıs mı, şirket mi, açık bilgileri, yetkili kişiler, temsilciler, hangi haklar kimin üzerine
 • Bedel: tamamen mi kısmen mi devrediliyor, devir bedeli ne, neleri kapsıyor, nasıl ve ne zaman ödenecek, vade için teminat isteniyor mu, ne ne kadar faturalanacak, devirde sayılıp ilave bedel istenecekler neler
 • Şirket: hisse devri yapılacaksa şirketin ortakları, varlıkları, ticari borç, devlet borcu, vergisi, kıdem tazminatı, davalar, şikayet ve tazminat riskleri, bedel ortağa mı şirkete mi ödenecek

Franchise&More