ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
FRANCHISE KURULUŞ HİZMETLERİ
  
Araştırma
Her işin, her girişimcinin, her markanın, her pazarın şartları farklıdır.. Birinde başarılı olan diğerinde olamayabilir, çok örneği vardır. İyice araştırmadan sistem kurulmaz, ezberlerle yürümek yanlışı tekrarlamak olur. Araştırma aşaması ihtiyaca göre verilen ve birbirini tamamlayan hizmet paketlerinden oluşur. Zincir kurmak isteyen girişimci ihtiyaç duyacağı hizmeti kendi seçer.
A0-F&M Destek Sektörde deneyim sahibi bir temsilcimiz sürekli danışmanlık verir, franchise verenle haftalık görüşmeler yapar, sorularını yanıtlar, sorunlarını çözer, markayı birlikte büyütürüz.
A1-Uygunluk Analizi Firmanın ve işin franchise vermeye uygun olup olmadığını inceleriz. Sonuç raporumuzda firmaya uygun bulduğumuz hareket şeklini öneririz. Önerilerimiz franchise vermeyle sınırlı değildir, şubeler açmayı, ortak almayı, işi hiç büyütmemeyi de önerebiliriz.
A2-Strateji Geliştirme Pazar araştırması ile firmayı, işi, pazarı, rakipleri, müşterileri inceleriz. İşin nasıl yapılırsa kime ne kazandıracağını anlarız. Franchise vermenin temel stratejilerini girişimci ile mutabık kalarak belirler, sonucu rapor halinde sunarız.
A3-Konsept Geliştirme Mevcut işletmeler franchise edilmeye uygun değilse konsept geliştirme aşamasında destek veririz. Gerekirse yeni bir konsept oluştururuz. İstenirse yurt dışından masterfranchise alınmasında aracılık ederiz. Ürün, hizmet, ekipman, dekor, kurumsal kimlik, tedarik, lojistik, kadro, organizasyon, pazarlama, maliyet kontrol, fiyatlandırma, satış artırma, promosyon konularında ihtiyaca göre aktif veya pasif destek veririz. Perakende modeli eksiksiz olan markalar bu hizmeti almazlar.
A4-Altyapı Kuruluşu Franchise sistemi kuruluşunun aşamalarını ve zaman planını belirler, çalışma konularının başlıklarını çıkarırız. Firma içinden veya dışından franchise sisteminin kuruluşunda çalışacak kişileri, firmanın belli konularda hizmet alacağı uzman taşeronları firma ile birlikte seçeriz. Ekip oluştuğunda franchise konusunda genel franchise eğitimlerini veririz. Kuruluş bölümünü bizimle yapacak olan markalar bu hizmeti almazlar.
A5-Masterfranchise Alma Masterfranchise almak istenen sektörü, alternatif markaları, iç pazara uyumunu araştırırız. Marka ile yazışma, ülke raporu hazırlama, Masterfranchise anlaşması inceleme ve pazarlık aşamalarında destek veririz.
 
Kuruluş
Franchise sistemini kurarken gereken işleri birbirini tamamlayan hizmet paketleri halinde sunarız. Franchise veren istediğini F&M'den alır, diğerlerini kendi tamamlar.
K1-Franchise Pazarlama Franchise satmak için yapılacak tanıtımın yöntemini ve programını belirleriz. Franchise anlaşmasını hazırlarız. Franchise vermede öncelikli ve uygun yerleri belirler, yayılma planını çıkarırız. Franchise alan adayı başvuru formunu hazırlar, araştırma ve seçim yöntemini belirleriz. Franchise satışının gerçekleştirilmesi bu hizmete dahil değildir.
K2-El Kitapları Franchise sisteminin temelini oluşturan prosedürleri işin yapısına ve gereklerine göre belirler, el kitaplarını yazarız. franchise el kitabında merkezin işlerini, yönetim el kitabında franchise alanın ve işletme yöneticisinin işlerini, işletme el kitabında çalışanların işlerini tanımlarız.
K3-Eğitim ve Denetim Franchise alan, yönetici ve çalışanların almaları gereken eğitimin yöntem, kapsam ve içeriğini belirler, eğitici kadroyu kurar, ilk eğitimi birlikte veririz. Franchise alanların hizmet standartlarını koruması için operasyonel, mali ve gizli müşteri denetim sistemini kurar, puanlı değerlendirme modelini oluştururuz. Firma içinden denetimi yürütecek kişileri eğitiriz.
K4-Merkezi ve Yerel Tanıtım Franchise işletmelerin ürün ve hizmet satışını artıracak şekilde pazarlama prosedürlerini tanımlarız. Tüm işletmelerin katkıda bulunacağı merkezi reklam fonunu kurar, yönetim ve kullanılma şeklini belirleriz. İşletmelerin kendi çevrelerinde yapacakları yerel tanıtım etkinliklerini tanımlar, açılış, kampanya ve promosyon yöntemlerini tanımlarız
 
İhtiyaç belirleme
Yeni başlamış biriyle belli aşamaları geçmiş bir marka, farklı hizmet paketlerine ihtiyaç duyar. Franchise verenler, aşağıdaki seçeneklerden hangisine kendilerini yakın hissediyorsa, ona uygun F&M hizmet paketlerini seçerler.
"Bir deneyip göreyim" diyor ve deneyimi yanınıza almak istiyorsanız (A0)
"İşim franchise olur mu" diyor ve profesyonel görüş almak istiyorsanız (A1)
"En iyi nasıl franchise yaparım" diyor ve stratejiyi profesyonellere bırakıyorsanız (A2)
"Ben işimden eminim" diyor ve az masrafla hemen başlamak istiyorsanız (A1, A4, K1)
"Benim işim doğru, bana sistem lazım" diyor ve işi F&M'ye bırakıyorsanız (K1, K2, K3, K4)
"Sıfırdan zincir kuracağım" diyor ve tüm işi bize bırakıyorsanız (A2, A3, K1, K2, K3, K4)
"Masterfranchise verebilirim" diyorsanız (F3), devlet destekleri BİLGİ
"Masterfranchise alacağım" diyorsanız (A5)
 
 
Baskül testi
Franchise vermeye ne kadar hazır olduğunuzu anlamak için F&M tarafından geliştirilen özgün ve ücretsiz testi uygulayın,  basküle çıkın, 12 soruyu yanıtlayın, puanlarınızı toplayın, franchise vermeye % kaç hazır olduğunuzu görün, F&M hizmetlerinden hangilerine ihtiyacınız olduğuna kendiniz karar verin.
 
 
Hizmetlerimiz
F&M franchise oluşturma hizmetleri hakkında bilgi almak için
Bize yazın:   
 
 
Franchise&More