ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
KOÇLUK
TANIMA
EĞİTİM
YENİ İŞ
MARKA
KURUM
ANALİZ
 
ANLAŞMA
ERİŞİM
Kurumsal firmalara koçluk
 
Dükkandan işletmeye
 
Dükkanınızın zincirler karşısında geride kaldığını düşünüyorsanız, franchise tekniklerini kullanarak daha verimli ve karlı çalışabilirsiniz.
F&M franchise zincirlerine strateji belirler, el kitaplarını yazar, eğitimlerini verir, denetim sistemini kurar. Bu deneyimle donanmış F&M temsilcileri, müstakil işletmeler için hızlı ve pratik şekilde çalışma sistemi kurar. Koç işletmeyi düzenli şekilde ziyaret eder. İşletmenin ihtiyaç duyduğu çalışma sistemini kurar. Bilgi, kayıt, onay, denetim ve rapor formlarını kullanıma sokar. Satış, maliyet, karlılık takibini sağlar. Sayım ve takip düzenini kurar. Koç işletmeyi haftalık olarak ziyaret eder, 3-6 aylık bir süre içinde hizmet tamamlanır.
 
İşletme teknikleri
 • İşletmede verim artırma
 • Pazarlama ve satış artırma
 • Paket servis kurma ve yönetme
 • Personel seçme ve yönetme
 • Eğitim ve oryantasyon planı
 • Tedarikçi seçme ve yönetme
 • Denetim ve raporlama
Yönetim teknikleri
 • Maliyet hesaplama ve masraf azaltma
 • Satış ve bilgilerin kaydı, dosyalama
 • Bina ve ekipman kullanımı
 • Nakit akışı, kredi, tahsilat ve ödeme
 • Yasal yükümlülükler
 • İşletme riskleri, güvenlik ve sigorta
 • İşletme ruhsat ve belgeleri
 
Firma yönetimi
 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler kadroları ve alışkanlıkları itibarıyla ileri yönetim tekniklerini kullanamaz. Patron işletmeye zaman ayırır, teknik işlere odaklanır, yönetim işlerini ihmal eder. Acil işlerden önemli işlere zaman kalmaz.
F&M temsilcileri ve uzmanları belli sıklıkta firmayı ziyaret eder, yetkililerle görüşür, durumu inceler, danışmanlık verir, telefonla bilgi verir.
Aşağıdaki konularda danışmanlık ve hizmet verilir. Firma bunlar arasından istediklerini seçebilir.
 • Kurumsal: Stratejisi, ilkeler, etik kurallar, aile anayasası, kurumsal kimlik
 • Yasal: Hukuk danışmanlığı, Mesleki sorumluluk, Kişisel sorumluluk, Sigorta ve risk analizi
 • Mali: Vergi, Muhasebe, Borçlanma, Tahsilat, İflas ve konkordato, devlet desteği
 • İdari: Bilişim, iletişim ve otomasyon, Gayrimenkul yönetimi, Güvenlik
 • Çalışma: İşçi-işveren ilişkileri, Eleman temini ve yönetimi, Taşeron ve tedarikçi kullanma
 • Pazarlama: Marka iletişimi, dağıtım kanalı, dışa açılma
Yıllık danışmanlık anlaşması yapılır, aylık ödeme alınır. Uzmanların yıllık ziyaret sayısına bağlı olarak aylık hizmet bedeli değişir. Şirketin büyüklüğüne ve ihtiyacına bağlı olarak plan yapılır.
Görev alacak uzmanlar, avukat, mali müşavir, sigortacı, insan kaynakları uzmanı, satın alma uzmanı, güvenlik uzmanı, bilişim uzmanı, gayrimenkul uzmanı vb.
Uzmanlar şirket yetkililerine eğitim verir. Eğitim konuları yıla dağıtılır, baştan belirlenir, şirket ihtiyaçları doğrultusunda sohbet ortamında seminer disiplini ile eğitim verilir.
 • Hukuk danışmanının şirket için anlaşma hazırlaması, ihtilaf yaşadığı kişi ve kuruluşlarla görüşüp uzlaşma araması, sorunların çözümü için önerilerde bulunması fiyata dahildir, vekalet alıp davaya girmesi pakete dahil değildir.
 • Mali müşavirin şirket hesaplarına onay vermesi fiyata dahildir, muhasebe defterlerinin tutulması fiyata dahil değildir.
 • Bilişim uzmanının veri akışı ve saklanması konusunda yol göstermesi fiyata dahildir, kaybolen verileri kurtarması fiyata dahil değildir.
 
Aile şirketi yönetimi
 
Firmaların büyük çoğunluğu aile şirketi yapısında. "Kurucu baba" başarıyor, ikinci nesil büyütüyor, ama ne hikmetse, aile şirketlerinin çok azı üçüncü nesli görebiliyor. Yüksek orandaki bu batış, aile şirketlerine has bazı sorunları anlamamaktan ve üzerine eğilmemekten kaynaklanıyor. Basit önlemlerle aile içi ilişkilerin iş ortamını bozması engellenebilir. İşe göre adam değil, adama göre iş bulunursa başarısızlık kaçınılmazdır. Başarılı olmak için ailenin şirketteki yeri net kurallarla tanımlanmalıdır.
Girişim koçu aşağıdaki konuları araştırıyor ve aileyi yönlendiriyor.
 • Kurucu patronun yönetim tarzının sektörün gerektirdiği yönetim tarzına uyumu
 • İşin kilit unsurları ve gereken uzmanlıklar, yetkiler
 • Şirketin mevcut kadroları, aile bireylerinin görev alanları, yetkinlikleri, performans ölçümü
 • İşin riskleri, risk takdiri, karar yetkileri, karar süreçleri, sonuçları değerlendirme
 • Şirket sermayesi, aile serveti, kaynak aktarımı
 • Aile anayasası, eğitim ve kariyer planlaması, ilişki yönetimi
 

 

Franchise&More