ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
MASTER FRANCHISE ALACAKLARA
 
Yurt dışından masterfranchise alacak girişimciler için  birbirini izleyen üç farklı hizmet paketimiz bulunmaktadır. Üç aşama birbirinden bağımsız fiyatlandırılır ve verilir, girişimci ihtiyaç duyduğu hizmetleri kendi seçer.
 
1) Araştırma kapsamında şu çalışmalar yapılır
 • Girişimcinin kendisi ve koşulları araştırılır, özellikleri, kaynakları, istekleri, tercihleri, yatırımdan beklentileri, vizyonu, yönetim becerisi anlaşılır
 • İstenilen sektörlerde pazarın geliştiği ülkeler incelenir, başarılı markalar araştırılır, masterfranchise verebilecek olanların koşulları öğrenilir, uygun bulunanlar girişimciye önerilir
 • Girişimci tarafından uygun bulunan markalar için yerel pazar koşulları, yer bulma olanakları, alışveriş merkezlerinin talebi, markanın gelişme potansiyeli, franchise vermesi halinde ne talep göreceği araştırılır
 • Olası markalar için maddi ve gayrımaddi analiz yapılır, getiri beklentisini gösteren SEBON tablosu çıkarılır
2) Anlaşma kapsamında şu çalışmalar yapılır
 • Girişimci tarafından seçilen yabancı marka ile temas kurulur, yazışma ve konuşmalar yapılır
 • Yabancı markanın istediği bilgiler derlenir, ülke raporu hazırlanır
 • Masterfranchise anlaşması incelenir, pazarlık stratejisi belirlenir, koşullar müzakere edilir
 • Maddi koşullar incelenir, girişimin karlılığı sorgulanır, son pazarlık aşamasında girişimci isterse yanında yer alınır
 • Markanın yayılma potansiyeli çıkarılır, olası yerler değerlendirilir, ön temaslar yapılır
 • Girişimcinin kendi açması gereken işletmeler, işletmenin başarı kriterleri, ne zaman franchise edilebileceği veya devredilebileceği çıkarılır
 • Girişimin maddi ve gayrı maddi değerlendirmesi yapılır, SEBON tablosu çıkarılır
3) Uyarlama kapsamında girişimci ile birlikte şu çalışmalar yapılır
 • Markanın pazar konumlaması yapılır
 • Tipik bir işletmenin veya farklı işletme konseptlerinin formatı, yatırımı, kazancı belirlenir
 • Franchise el kitapları tercüme edilir, gereken yerleri değiştirilerek yerel koşullara adapte edilir
 • İşletmede uygulanacak ilkeler, işletme ve pazarlama usulleri, tüketici fiyatları ve satış koşulları belirlenir
 • İşletme kadrosu kurulmasında yardımcı olunur Franchise anlaşması hazırlanır
 • Sistemin gereği olan eğitim ve denetim sistemi uyarlanır
 • Franchise alacaklara uygulanacak franchise koşulları, franchise alacak girişimcilerin ideal niteliklerini ve franchise pazarlama esasları belirlenir

 
Franchise&More