ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
FRANCHISE CHECK-UP
 
Franchise & More tarafından uygulanan Check-Up denetimi, franchise zincirlerinin sisteminin başarı derecesini ölçen en kapsamlı hizmet paketidir. Sadece F&M uzmanları ve temsilcileri tarafından uygulanır. Zincirin yaygınlığına bağlı olarak 2-4 hafta sürede tamamlanır.
Kim ve neden Check-Up yaptırmalıdır
Franchise veren firmaların başlangıçta kurmuş oldukları sistem, büyüme süreci içinde yetersiz kalır. Gelişen ve değişen standartlar nedeniyle eski işletmeler standartların altında kalır.
Her ne kadar yazılı yönetmelikler ve kurumsal yapı bulunsa da, franchise sisteminin asli unsuru insan olduğu için değişen her elemanla birikte uygulamalar da değişir. Giden her elemanla birlikte şirketin hafızası da gider. Yeni gelen her uzman ve yöneticinin kendi doğruları eski uygulamaların yerini alır.
Franchise sistemleri sürekli gelişirler.Sisteme katılan her yeni franchise, kendi müşteri çevresi ve işletmecisi ile kendine özgü koşullar taşır ve kendine özgü müdahaleler gerektirir.
Yaşayan bir mekanizma olan franchise sisteminin yeterli olup olmadığını denetlemek için franchise verenler gelişmelerine paralel olarak birkaç yılda bir Check-Up yaptırmalıdırlar.
Neler denetlenir
Check-Up kapsamında franchise sisteminin farklı kesimler açısından işlerliği ve yararı araştırılır.
- Franchise veren firma ve ortakları
- Franchise verenin çalışanları
- Franchise alanlar
- Müşteriler
bu kapsamda değerlendirmeye alınır.
Franchise markasının ve sisteminin bu kesimlerin gözünde değeri ve yeri araştırılır. Sistemin işlerliği ve yararlılığı değerlendirilir. Her kesimiin beklentilerin bu beklentilerin karşılanma derecesini anlaşılır ve raporlanır.
Nasıl yapılır
- Firmaya ait ve franchise işletmelerin verimliliği ve karlılığı incelenir, franchise alan açısından yatırımın fizibilitesi çıkarılır.
- Sisteme has ürün ve hizmetlerin fiyatları, rakipleri arasındaki yeri, tüketici gözündeki değeri incelenir.
- İşletmelerin müşterilerinin üzerinde bıraktığı izlenim ve memnuniyet derecesi ölçülür. Bunun için yapılmış gizli müşteri araştırmaları varsa değerlendirilir, yoksa yaptırılır. İşletmelere müşteri olarak gidecek uzmanların hizmetler hakkında vereceği raporda sistem standartlarının ne derece uygulanabildiği değerlendirilir. Müşteriye karşı davranışlar raporlanır.
- Ürün ve hizmetlere uygulanan fiyatlandırma esasları ve müşteri gözündeki değeri değerlendirilir.
- Franchise sistemi için gereken sayı ve nitelikte kadronun varlığı değerlendirilir. Bunun yanı sıra, firma çalışanları ve franchise sisteminde yer alanlar için hazırlanan ve verilen eğitimler de değerlendirilir.
- Franchise sisteminin işlerliğini sağlayacak denetimin esasları, formları ve uygulanma düzeyi değerlendirilir. Franchise işletmelere verilen destekler de bu kapsamda değerlendirilerek, yapılması gereken ilaveleri önerilir.
- Franchise pazarlama stratejileri, kullanılan medyalar, adaylara yaklaşım ve değerlendirme yöntemleri, aday seçim kriterleri, franchise anlaşması değerlendirilir.
- UFRAD dürüstlük ve açıklık ilkelerine, sektörel uygulamalara uyum araştırılır.
- Yayılma ve yer seçimi konusundaki esasların pratik uygulamaları izlenir. Toplanması gereken bilgilerin ve doldurulacak formların kullanımı değerlendirilir. Yer seçimi kriterlerinin işletme başarısına etkisi araştırılır. Geçmişte verilen tavizlerden hareketle, ilkeler için revizyon önerilir
 
Franchise&More