ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
 
Osman Bilge
01 Nisan 2009

FRANCHISE DENETİMLERİ - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 15
Franchise güvene dayanır
Franchise güven üzerine kurulur. Franchise alan işe değil, güvene para öder. Güven içinde çalışmak, güvenebileceği bir marka ile çalışmak, güvenle kazanmak ister. Franchise alırken de, işletirken de bedel öder. Bu bedel kullanılan markaya, çekilen mala değil, sağlanan güvene ödenir. İyi franchise markaları yarattıkları güveni sürdürmek için yapamayacak olana vermez, işlemeyecek yerde açmaz. Franchise sisteminin önemli üstünlüklerinden biri bu seçiciliktir. Ortalama 30 başvurudan biri franchise vermeyle sonuçlanır. Başarı bu seçimle zaten garantilenir, marka ve sistem kazancı artırır, artan kazançtan hem franchise alan, hem franchise veren payını alır. Güçlü franchise markaları bu sayede girdikleri sektöre hakim olur, rakiplerini adeta silerler.

Aşırı güven yanıltır
Bu gibi başarılı örnekleri gören girişimciler franchise sistemini başarının formülü gibi algılarlar. Bu algı yanıltıcıdır. Başarıyı sağlayan franchise modeli değil, doğru franchise uygulamalarıdır. Yanlışın sonu hüsrandır. Franchise tek başına başarı garantisi olamaz. İş yanlışsa, para kazanamıyorsa, franchise alanlara hiç kazandıramaz. Franchise verenin işletmesi para kazansa bile, eğer franchise uygulamaları kötüyse alanların büyük çoğunluğu para kazanamaz. Başarılı franchise markaları yayıldıkça, franchise da yayılır. Her sektörden girişimciler yeni franchise markaları çıkarırlar. Birçok ülkede bu süreçte yüzlerce markanın çıktığını görüyoruz. Türkiye de şimdi bu aşamadan geçiyor. Franchise yaygınlaştıkça almak isteyenler girişimciler de çoğalıyor. Yeni markaların çıkması iyi ve kaçınılmaz bir gelişme. Türkiye’nin gelecekteki zincir markaları, dünya ile boy ölçüşecek girişimciler bunların arasından çıkacak. Güçlü markalar franchise vermede, yer bulmada, seçici olma lüksüne sahipler. Ama yenilerin işi onlara göre daha zor.

Yeni markalar ne yapar
Ben şimdiye dek piyasaya yeni giren franchise verenlerin temelde dört farklı yol izlediğini gördüm. Sorumsuzlar göstermelik bir işletme kurup veya sadece broşür bastırıp önüne gelene franchise verirler. Sistem kurmayı, destek vermeyi zaten düşünmedikleri için alanların pek şansı yoktur. Yapabilirse zinciri de satar, iki kere kazanırlar, yapamazsa alanlar dağılır giderler.
Beceriksizler iyi kötü yürüyen kendi işletmelerini gösterip, sistem kurmadan kendilerine inananlara hemen franchise verirler. Sistem kuramaz, marka yönetemez, destek veremezler, alanların bir kısmı başarılı olsa bile çoğu batar. Becerikliler güzel görünen, başarı şansı olan bir konsept oluşturup, hemen franchise verirler. Büyüdükçe güçlenir, sistemlerini zaman içinde kurarlar. Aradan sıyrılırlarsa güçlü marka olurlar, rakipleri fırsat vermezse küçük ama sağlam kalırlar. Sorumlular örnek işletme kurar, karlılığı görür, sistemi oluşturur, sonra franchise verirler. Özellikle kurumsal firmalar bunu yapmayı ister, ama çok fazla zaman ve yatırım gerektiği için yenisini kurmakla uğraşacağına tanınmışlardan masterfranchise alırlar.

Franchise seçerken
Liberal ekonomide her isteyen franchise verebilir. Amerika’da UFOC yasasıyla franchise alanların kapsamlı bilgilendirilmesi sağlanır, seçim alana bırakılır. Avrupa’da ve Türkiye’de özel yasa yoktur, franchise dernekleri franchise verenlere belli ilkelere uygun davranmayı önerirler. UFRAD, 1995 yılında Amerikan UFOC yasasını “Açıklık İlkeleri”, Avrupa Franchise Federasyonunun ilkelerini “Dürüstlük İlkeleri” olarak kabul etti ve üyelerine zorunlu tutuyor, kamuoyuna duyuruyor, eğitimlerle anlatıyor. Bu yıl da üyelerinin bu ilkelere uyduğunu bağımsız denetçiler eliyle belgelendirecek.
Franchise sisteminin gelişmesi her sektörde yeni markalarla olacak, bunun başka yolu yok. Franchise alacakların seçimlerini yaparken çok dikkatli olması gerekiyor. Franchise vereni, markasını, sistemini iyi tanıması, sahibinin “niyetine” ve “kabiliyetine” bakması şart. Devlet elesin, UFRAD sınasın gibi kolay çözümü yok bu işin. Franchise alan uğraşacak, yetersiz kaldığı yerde tanıdıklardan, işi bilenlerden, uzmanlardan destek alacak.

F&M denetimleri
Franchise & More, franchise sektörünün büyüme dönemindeki bu ihtiyacına çözüm sunmak için deneyimini ortaya koydu. Sektöre yönelik 10 farklı denetim programı uyguluyor. Bu denetimlerin bir kısmı franchise verenin başarısını ve uygulamalarını değerlendiriyor, bir kısmı franchise alanın başarı şansını irdeliyor, bir kısmı ise belli bir işletmenin iş yapma potansiyelini ölçüyor. Bu denetimlerin hemen hepsi F&M ye özgü, Türkiye pazarına uygun geliştirilmiş yöntemler.

Franchise Kadranı
F&M’nin özgün denetim yöntemi olan Franchise Kadranı, franchise markalarının bir tür karnesi sayılabilir. Franchise markasının sahibi, sistemi, destekleri, ürünleri, hizmetleri, işletmeleri, franchise alanları, franchise işletmeleri markayı ve sektörü tanıyan uzmanlar tarafından araştırılıyor. Franchise kadranı bunca yıldır kullanılıyor olmasına karşın, halen sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış değil. Çünkü bir franchise markası kendisi için bir araştırma istediği takdirde kapsamlı çalışmayla franchise kadranı çıkartılıyor ve bilgilerin gizliliği kapsamında sonuçları sadece firma görüyor.
F&M kendi inisiyatifi ile de franchise markalarına “karne” veriyor. Markaları ve sektörü bilen F&M temsilcileri ve uzmanlar bağımsız dış gözlemlerle inceledikleri belli markalar için franchise kadranı çıkartıyorlar. Aynı markaya farklı uzmanların farklı zamanlarda verdikleri notlar temelde benzeşmekle birlikte, bakış açısına ve gözlem zamanına göre farklı olabiliyor. Bu nedenle her uzmanın değerlendirmesi ayrı arşivleniyor. O marka ile ilgilenen girişimciler F&M temsilcilerinden yorumunu alıyorlar. Bir konudaki notun neden düşük veya yüksek olduğunu da notu veren uzmana sorup öğrenebiliyorlar. Markalar hakkındaki bu notlar, uzmanların görüşlerini tartışmaya açmamak için kamuoyuna açıklanmıyor. Franchise Kadranı sonuçları gizli ama, yöntemin kendi açık. Geliştirildiği ve tescil edildiği 1999 yılında UFRAD Yönetimi tarafından incelendi ve onaylandı. Dünya Gazetesi’nin verdiği Fasih İnal Girişimcilik Ödülleri 2004 jürisinde F&M de yer aldı ve “en iyi yerli franchise girişimci” ödülünü Franchise Kadranı ile belirleyerek Mado’ya verdi.

Franchise Dört Dörtlük Olmalı
Bir franchise sistemine katılmayı düşünen girişimci neye bakar? Öncelikle para kazanabileceğinden emin olmak ister ama sürekliliğinden emin değilse bu yetmez. Eğitimin veriliyor veya el kitabının var olması da, eğer destek verecek ekip yoksa bu da yetmez. Markanın çok yaygın olması da, eğer karlı çalışacak yer kalmamışsa bir anlam ifade etmez. Keza tedarikin kolaylığı da eğer fiyatı yüksekse fayda etmez. Markanın çok tanınmış olması, eğer müşterisi fiyatına değer bulmuyorsa işe yaramaz.
Bir franchise markasının başarılı sayılmasının birinci şartı, tüketicinin ürün ve hizmetlerden memnun olmasıdır. Franchise sisteminin varlığı da önemlidir, ama franchise alanların memnuniyeti bundan bağımsızdır ve ayrı değerlendirilmelidir. Bunları tamamlayan dördüncü unsur, franchise verenin başarısıdır.

1 Kadran, 4 Kanat, 12 Kriter
Franchise Kadranını özgün kılan ve diğer tüm değerlendirme yöntemlerinden ayıran, 4 renkli, 4 kanatlı bilgi aktarımı. Müşteri, Sistem, Alan, Veren açısından dört değerlendirme yapılıyor. Her başlıkta 3 kriter bulunuyor.
Tüketici açısından sunulan ürün veya hizmetin değeri, sağladığı tatmin ve yarar dikkate alınıyor.
DEĞER: Ürünlerin tüketici gözünde uygun fiyatlı olması, ürünlerin tüketici tarafından beklenen kaliteyi sağlaması,
TATMİN: Sağlanan tüketici memnuniyeti, müşteriye yaklaşımın olumlu olması, ürünün garantisi, satış sonrası hizmetleri, iade kolaylığı
YARAR: Ürün ve hizmetlerin tüketiciye sağladığı yarar, ihtiyaçları karşılaması, yeni olması, farklı olması, rakiplere üstünlüğü

Franchise sistemi açısından verilen eğitim, uygulanan denetim ve tedarik sistemi değerlendiriliyor.
EĞİTİM: El kitabının varlığı ve kapsamı, işletme detaylarına yer verilmiş olması, eğitimin açılış öncesinde veriliyor olması, işletme süresince tekrarlanması, uygulamacılara sindirerek verilmesi
DENETİM: Denetim sisteminin varlığı, sürekli denetim yapılıyor olması, makul puanlaması, herkese adil uygulanması, gizli müşteri denetiminin yapılıyor olması
TEDARİK: Yatırımın uygun tedarikçilere yönlendirilmesi, makul koşullarla yapılması, sürekliliği ve güvenilirliği, sipariş ve lojistik sisteminin rahatlığı, stok ihtiyacının azalması, ürünlerinin kalitesi, sponsorlukların makul paylaşımı

Franchise alan açısından sağladığı getiri, verdiği güvence ve merkezle ilişki göz önüne alınıyor.
GETİRİ: Başlangıç yatırımının makul, geri kazanma süresinin kısa, başa başnoktasının düşük olması, gelirin sezonel dalgalanmaması, kazancın yeterliliği ve iç rekabetin azlığı
GÜVENCE: UFRAD ilkelerine uyum, anlaşmanın süresi ve yenilemesi, kiranın güvencesi, franchise alanın doğru seçimi, bölge koruması, rutin destekler
İLİŞKİ: Franchise alanların ezilmemesi, rahat ilişki, istisnai durumlarda destekler

Franchise veren açısından markanın tanıtımı, sağlıklı yayılması ve rekabet gücü inceleniyor.
TANITIM: Franchise verenin tanıtım gücü, merkezi reklam fonunun etkin ve adil kullanımı, yerel tanıtım olanaklarının etkin kullanımı ve desteklenmesi
YAYILMA: franchise verenin yayılmadaki başarısı, yer seçimi, yayılma planı
REKABET: sektöründeki rakiplerine göre üstünlüğü, önde ve öncü olması, farklılığı

Karne notu
Her kriter için 0 ile 8 arasında bir not veriliyor. 0 “hiç yok, 2 “oldukça zayıf”, 4 “normal”, 6 “iyi”, 8 “mükemmel” için kullanılıyor. Kadran üzerindeki renkli kanat da verilen nota göre şekilleniyor. Kanat ne kadar büyükse, marka o kadar iyi sayılıyor.

Bir marka her kriterde “mükemmel” olursa, alacağı puan 4x3x8=96 oluyor. Karne notunun 100 üzerinden verilmeyip grafik görünümün 1/8 lik kademelerle oluşturulması, tam not almanın imkansız ve anlamsız olmasından. Markası güçlü, sistemi sağlam olan, kendini pahalı satıyor, alanı eziyor. Riski yüksek olanın karı da yüksek oluyor. Detaylar notların toplamından daha önemli. Her girişimci farklı kritere önem verir, kimi kendi kazancını ön planda tutar, kimi satacağı ürünün iyi olmasını ister, kimi franchise verenin güçlü olmasını tercih eder. Yani 68 puan alan marka, 56 puan alandan daha iyi demek değildir. Franchise Kadranı notları toplayıp çorba etmez, farklı unsurları birlikte gösterir.

Örnek olarak üç markanın kadranı için yapılan yorumlara bakarak, siz de franchise almadan önce ilgilendiğiniz markalar için kendi karnenizi oluşturabilirsiniz.


Tarih

Başlık

Yazar

08 Nisan 2016 DEVİR NASIL YAPILIR

Osman Bilge

03 Ekim 2015 FABRİKADAN MAĞAZA ZİNCİRİNE

Osman Bilge

01 Eylül 2015 ZİNCİR SATMAK

Osman Bilge

01 Temmuz 2015 TÜRK TİPİ FRANCHISE - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Şubat 2015 ORGANİZE İŞLER - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Şubat 2015 2014 - ORGANİZE PERAKENDENİN YILI – Bayim Olur musun? dergisi

Osman Bilge

01 Ağustos 2014 ÇOBANLAR - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Temmuz 2014 DEVİR ALMA - BAYİM OLUR MUSUN ?

Osman Bilge

01 Temmuz 2014 GELİŞME DÖNEMLERİ - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Şubat 2014 DANIŞMANLIK NASIL ALINIR - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Ağustos 2013 FRANCHISE TAMİRCİSİ - Franchise Dünyası dergisi

Osman Bilge

01 Haziran 2013 BATMANIN BEŞ AŞAMASI - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ

Osman Bilge

01 Şubat 2013 ALTI UNSUR - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ

Osman Bilge

30 Aralık 2012 2013 YILI BEKLENTİLERİ - PARA DERGİSİ

Osman Bilge

11 Kasım 2012 2013 YILI BEKLENTİLERİ - EKONOMİST

Osman Bilge

07 Kasım 2012 KÜÇÜK İŞLER - BÜYÜK İŞLER

Osman Bilge

07 Kasım 2012 FRANCHISE ZİNCİRİN 6 BİLEŞENİ

Osman Bilge

01 Eylül 2012 EĞİTİM ZİNCİRLERİ (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Eylül 2012 FRANCHISE BİR TÜRK İCADI MI? (FRANCHISE REHBERİ 2013)

Osman Bilge

01 Ağustos 2012 FRANCHİSE GLOBAL OLMALI (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Haziran 2012 FAST FOOD’DAN TAVUK DÖNER’E (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Aralık 2011 2012 FRANCHISE SEKTÖRLERİ (PARA)

Osman Bilge

02 Ağustos 2011 FRANCHISING - HÜRRİYET RDM EKİ

Osman Bilge

01 Haziran 2011 KONSEPT İHRACINA DEVLET DESTEKLERİ (PARA)

Osman Bilge

01 Mayıs 2011 DÖNER (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Mart 2011 Dealing With the Complexities of International Expansion

Bachir Mihoubi, president and chief executive officer of FranCounsel

01 Şubat 2011 EMLAK ZİNCİRLERİ (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Kasım 2010 SİSTEM KURMAK (FRANCHISE REHBERİ 2010)

Osman Bilge

01 Ekim 2010 FRANCHISE & MORE - EKONOMİST

Osman Bilge

01 Ekim 2010 FRANCHISE KOÇLUĞU (Ekonomist dergisi)

Osman Bİlge

23 Eylül 2010 FRANCHISE KOÇLUĞU (PARA)

Osman Bilge

21 Eylül 2010 RÖPORTAJ (MALL REPORT)

Osman Bİlge

01 Eylül 2010 FRANCHISE ALAN NASIL SEÇİLİR, VEREN NASIL SEÇİLİR (FRANCHISE REHBERİ 2011)

Osman Bilge

01 Ağustos 2010 FRANCHISE & MORE (DÜNYA GAZETESİ FRANCHISE EKİ)

Osman Bilge

01 Ağustos 2010 PİZZA (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

30 Temmuz 2010 DÖNER - PARA DERGİSİ

Osman Bilge

01 Temmuz 2010 TÜRKİYE FRANCHISE PAZARI - BAYİM OLUR MUSUN ?

Osman Bilge

01 Haziran 2010 FRANCHISE ANKETLERİ (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

11 Mayıs 2010 DEĞERLENDİRME - (Capital dergisi)

Osman Bilge

16 Şubat 2010 2010 BEKLENTİLERİ -EKONOMİST

Osman Bilge

04 Şubat 2010 İŞ FİKRİ - EĞLENCE PARKLARI (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

28 Ocak 2010 KAHVE SEKTÖRÜ (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

28 Ocak 2010 AVM STANDLARI (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

01 Ocak 2010 TÜRK USULÜ FAST FOOD (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

25 Kasım 2009 INTABLE (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

01 Kasım 2009 PİDEDE FRANCHISE (FRANCHISE DÜNYASI)

Osman Bilge

01 Nisan 2009 FRANCHISE DENETİMLERİ - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 15

Osman Bilge

02 Ocak 2009 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ NEREYE - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 14

Osman Bilge

01 Ocak 2009 2009 BEKLENTİLERİ (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

01 Kasım 2008 TEDARİKÇİ DESTEKLERİ - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 13

Osman Bilge

01 Mayıs 2008 ÜRÜN MÜ SATIYORUZ, MEKAN MI ? - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 12

Osman Bilge

21 Mart 2008 FRANCHISE ALANLAR MARKAYI YETERİNCE İNCELİYOR MU - F&M BÜLTEN

Osman Bilge

25 Şubat 2008 AVM anketi - %80 kötümser (F&M Bülteni)

Osman Bilge

25 Şubat 2008 FRANCHISE ALIRKEN KİME GÜVENMELİ (F&M Bülteni)

Osman Bilge

01 Şubat 2008 FRANCHISE VİZYON İŞİDİR - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 11

Osman Bilge

01 Aralık 2007 FRANCHISE COACHING - FRANCHISE DÜNYASI DERGİSİ SAYI 10

Osman Bilge

01 Eylül 2007 FRANCHISE KOKUSU - FRANCHISE DÜNYASI SAYI 9

Osman Bilge

17 Şubat 2007 ÜRÜN DEĞER SKALASI - OTOBÜS BİLETİ (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

19 Ocak 2007 ÜRÜN DEĞER SKALASI – PİZZA (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

05 Ocak 2007 ÜRÜN DEĞER SKALASI - SAĞLIK (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

28 Aralık 2006 ÜRÜN DEĞER SKALASI - KİTAP (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

21 Aralık 2006 ÜRÜN DEĞER SKALASI - ÇOCUK YUVASI (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

15 Eylül 2006 FRANCHISE GİBİ EĞİTİM (Dünya gazetesi girişimci sayfası)

Osman Bilge

05 Eylül 2006 FUAR BOŞA GEÇMESİN (Dünya gazetesi girişimci sayfası)

Osman Bilge

29 Ağustos 2006 KURTLAR KUZULAR KUŞLAR (Dünya gazetesi girişimci sayfası)

Osman Bilge

21 Ağustos 2006 Müşteri kategorileri (Dünya gazetesi girişim sayfası)

Osman Bilge

08 Ağustos 2006 Terarikçi seçimi (Dünya gazetesi Girişim sayfası)

Osman Bilge

25 Temmuz 2006 TÜKETİCİ PİRAMİDİ (Dünya gazetesi)

Osman Bilge

15 Temmuz 2006 İş kurana beş tavsiye (Dünya gazetesi girişim sayfası)

Osman Bilge

01 Haziran 2006 İŞ FİKRİ - ISLAK KURU TEMİZLEME (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

03 Mayıs 2006 TEDARİKÇİ SEÇMEK (Franchise Dünyası Dergisi)

Osman Bilge

29 Nisan 2006 RBM (Ekonomist dergisi)

Osman Bilge

01 Kasım 2005 GİRİŞİMCİLİK VE FRANCHISE (Franchise Dünyası Dergisi)

Osman Bilge

01 Kasım 2005 İŞ FİKRİ - BİYOLOJİK TEMİZLİK (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

01 Ekim 2005 İŞ FİKRİ - BUSINESS COACH (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

01 Eylül 2005 KADEMELİ KONSEPTLER (Franchise Dünyasi Dergisi)

Osman Bilge

01 Haziran 2005 SİSTEM ÇALIŞSIN (Kobi Finans Dergisi)

Osman Bilge

01 Mart 2005 ORTAK İŞ YAPMAK (Kobi Finans Dergisi)

Osman Bilge

27 Şubat 2005 İŞ FİKRİ - KÜF GİDERME (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

09 Ocak 2005 İŞ FİKRİ - ÇOCUKLARA JİMNASTİK (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge)

19 Aralık 2004 İŞ FİKRİ - VİTRAY (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

24 Ekim 2004 İŞ FİKRİ - LED (Yeni Para dergisi)

Osman Bilge

10 Ekim 2004 İŞ FİKRİ - KUMON (Para dergisi)

Osman Bilge

22 Ağustos 2004 İŞ FİKRİ - MEYVE SUYU (Para dergisi)

Osman Bilge

01 Ağustos 2004 TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN MARKA, MAĞAZA VE FRANCHISING SİSTEMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çağatay Ünüsan, Serdar Pirtini, Osman Faik Bilge

01 Temmuz 2004 FRANCHISING ÇAĞIMIZIN LONCASI (Kobi Finans Dergisi)

Osman Bilge

30 Mayıs 2004 İŞ FİKRİ - YAĞLI BOYA TABLO (Para dergisi)

Osman Bilge

25 Nisan 2004 İŞ FİKRİ - JALUZİ TEMİZLEME (Para dergisi)

Osman Bilge

07 Mart 2004 İŞ FİKRİ - THERMAL SAUNA (Para dergisi)

Osman Bilge

15 Şubat 2004 İŞ FİKRİ - YER KAPLAMALARI (Para dergisi)

Osman Bilge

01 Ocak 2004 İŞ FİKRİ - SIRT AĞRISI (Para dergisi)

Osman Bilge

01 Ocak 2004 İŞ FİKRİ - YAĞ FİLTRASYONU (Para dergisi)

Osman Bilge

01 Nisan 2002 ESNAFLIK GELENEĞİNİ FRANCHISING YAŞATACAK (Reyon dergisi)

Osman Bilge

21 Aralık 2001 PERSONEL GİDER-LERİ (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Ekim 2001 EL KITABI (Reyon Dergisi)

Osman Bilge

01 Ekim 2001 SIHIRLI FORMÜL (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Ekim 2001 AH BU ELEMANLAR (Reyon dergisi)

Osman Bilge

01 Eylül 2001 ADIM ADIM FRANCHISE (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Ağustos 2001 FRANCHISE IHRACI (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Temmuz 2001 BİZİM MEŞHURLAR (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Şubat 2001 İŞ KURARKEN NEYE DIKKAT EDELİM (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Şubat 2001 BİZİM MEŞHURLAR NEREYE ? (Reyon dergisi)

Osman Bilge

01 Ocak 2001 KRİZ KRİZİ (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Ekim 2000 MARKA YARATMA (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Eylül 2000 SISTEMATIK IHANET (Kobi Girisim Dergisi)

Osman Bilge

01 Mayıs 2000 Dünya gazetesi Fast food ve restoran eki

Osman Bilge

01 Ekim 1999 KÜMESTEKI KAZLAR (Para Dergisi Franchise Magazin eki)

Osman Bilge

01 Temmuz 1999 MARKASIZ MAĞAZALAR (Para Dergisi Franchise Magazin eki)

Osman Bilge

16 Mayıs 1999 HAKSIZ REKABET (Para dergisi)

Osman Bilge

03 Mart 1999 GIDA ZİNCİRLERİNDE YENİ TREND: KENDİN YAP (Para Dergisi)

Osman Bilge

25 Şubat 1999 FRANCHISING KURBANLARI (Para Dergisi)

Osman Bilge

01 Şubat 1999 TURKISH FAST FOOD (Finansal Forum Gazetesi)

Osman Bilge

01 Kasım 1998 SON SÖZLERI (Kariyer Dergisi)

Osman Bilge

30 Ağustos 1997 KIRTASİYECİLİKTE DEVRİM

Osman Bilge

Franchise&More